Geluidshinder/hinder door trillingen aanpakken aan de bron

Deze techniek is in hoofdstuk 5 geselecteerd als BBT voor alle vlees- en visverwerkende bedrijven.

Beschrijving techniek

Geluidhinder of hinder door trillingen in vlees- en visverwerkende bedrijven kan aangepakt worden aan de bron op het niveau van ontwerp, selectie, procesvoering en onderhoud.

Op het niveau van ontwerp en/of selectie kunnen o.a. de volgende maatregelen worden toegepast:

 • geluidsdempers op lucht in- en uitlaten voorzien (bv. op uitlaat van schouwen);
 • gebruik maken van metalen geleidingen voor blikken en bokalen in hout of kunststof (ipv metaal);
 • machines trillingsvrij opstellen;
 • geluidsveroorzakende installaties optimaal lokaliseren (weg van buren);
 • laad- en loskades uit te rusten met ‘dockshelters’ (laadsystemen die het geluid bij laden en lossen dempen doordat de kades van de omgeving zijn afgesloten);
 • geluidsbronnen (installatie, gebouwen) in te kapselen of te omgeven door schermen (zie ook BBT-28);
 • een koelinstallatie in bedrijf stellen met een keuringsattest;
 • een geluidsarme koeltoren toepassen;
 • gebruik maken van geluidsarme compressoren en condensors;
 • toepassen van traag draaiende luchtgekoelde compressoren;
 • dempers plaatsen op bv. luchtcompressoren en uitlaatopeningen van stofafzuigingsinstallaties;
 • de productielijn efficiënt opstellen, bv.
  • condensors opstellen zodat een minimale reflectie van het geluid ontstaat;
  • transportafstanden zoveel mogelijk beperken (opslag zo dicht mogelijk bij de plaats van gebruik);
 • efficiënte en geluidsarme ventilatoren selecteren;
 • gebruik maken van goed onderhouden nylon transportkabels (ipv metalen);
 • geluidsarme ventilatoren toepassen, bv. met aerodynamisch gevormde waaiers, met beperkt aantal bladen;
 • ventilatoren van de afvalwaterzuiveringsinstallatie omkasten;
 • inkapselen van units op het dak.

Een concreet voorbeeld van aanpassingen in de productieplanning ter beperking van geluidshinder is:

 • geluid producerende processtappen zoals mixen, snijden, koken en frituren, enkel overdag uitvoeren.

Qua procesvoering kunnen o.a. de onderstaande maatregelen bijdragen tot een beperking van de geluidshinder:

 • het toerental van de ventilatoren optimaliseren;
 • deuren en ramen zoveel als mogelijk gesloten houden;
 • pijpleidingen omsluiten door muren of door speciale goten leiden;
 • geluidsbronnen/lawaaierige installaties inkapselen, bv. metalen behuizing bezet met geluidsabsorberend materiaal aan de binnenzijde.

Verder kunnen maatregelen zoals een effectief gepland preventief onderhoud (bv. geluidsveroorzakende installaties met lagers en aandrijfriemen) uitvoeren en training/coaching van het personeel leiden tot een beperking van de geluidshinder.

Technische haalbaarheid

Geluidsarme installaties en machines zijn standaardtechnologie. Het optimaal lokaliseren van geluidsveroorzakende installaties is mogelijk moeilijker toepasbaar in bestaande bedrijven in vergelijking met nieuwe bedrijven of bij een grondige aanpassing/vernieuwing/uitbreiding van productielijnen. Een geluidsstudie wordt in bepaalde gevallen opgelegd als voorwaarde voor het verkrijgen van een (tijdelijke) vergunning.

Milieu-impact

Door toepassing van deze maatregel kan de hinder door geluid/trillingen naar de omgeving beperkt worden. Er is niet direct een grote impact te verwachten bij toepassing van deze maatregel op de keten.

Economische haalbaarheid

De kostprijs voor het optimaliseren van geluidsarme / trillingsarme installaties is afhankelijk van de bedrijfsspecifieke situatie.

De kostprijs voor het verminderen van geluidshinder is afhankelijk van het type en de grootte van installatie, de toegepaste processen en installaties alsook de lokale omstandigheden. Enkele voorbeelden (commerciële keukens) zijn:

 • ventilator ingebouwd in omkasting: meerprijs 15-20%;
 • akoestisch scherm: 220-240 €/m²;
 • geluidsdempers (naargelang de uitvoeringsvorm):
  • 550-1 650 € (debiet 3 000 m³/u);
  • 900-3 700 € (debiet 10 000 m³/u).

Referenties

 • Anoniem, 2012a
 • Anoniem, 2012b
 • Bedrijfsinformatie
 • Derden, A. et al, 2007
 • Derden, A. et al, 2008
 • FENAVIAN et al, 1996d
 • Joint Research Centre, 2006 (zie paragrafen 5.1; 5.1.4.12; 4.1.3.1-6; 4.1.4.1-2; 4.2.16.3)
 • Van Broeck, G. et al, 2011
 • Van den Abeele, L. et al, 2015
Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Geluidshinder / hinder door trillingen aanpakken aan de bronJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • 0/--
  Mogelijk zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect