Geluidshinder/hinder door trillingen veroorzaakt door voertuigen beperken

Deze techniek is in hoofdstuk 5 geselecteerd als BBT voor alle vlees- en visverwerkende bedrijven.

Beschrijving techniek

Geluidhinder veroorzaakt door voertuigen of transportbewegingen (laden/lossen) kan beperkt worden door bv.

 • parkings in te planten op locaties waardoor geluidsoverlast voor de omwonenden zoveel mogelijk beperkt blijft (bij nieuwe bedrijven of bij heraanleg van bedrijfsterrein);
 • frequentie, tijdstip en locatie van voertuigbewegingen (laden, lossen) te optimaliseren;

voorbeelden

 • het aantal transportbewegingen te beperken, bv. door het optimaliseren van de productieplanning;
 • voertuigbewegingen tijdens de nacht te vermijden (veelal opgelegd via bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden, rekening houdend met de lokale omstandigheden);
 • gebruik te maken van geluidsarme voertuigen;
 • bij het oprijden van het bedrijfsterrein, de aandrijving van de koeling van de vrachtwagens stil te (laten) leggen;
 • overgang tussen de laadruimte van de vrachtwagen en de opslagplaats van een goede sluiting te voorzien;
 • motoren en koelaggregaten af te zetten bij laden/lossen;
 • gebruik te maken van elektrisch aangedreven voertuigen (bv. heftrucks);
 • gebruik te maken van hybride aangedreven mobiele machines, uitgerust met een elektromotor als hoofdmotor in combinatie met een verbrandingsmotor.

Technische haalbaarheid

Naast het optimaliseren van de productieplanning, vereist het aanpassen van de frequentie en het tijdstip van de transportbewegingen dat er goede afspraken gemaakt worden met partners in de keten.

Milieu-impact

Door toepassing van deze maatregel kan de hinder door geluid/trillingen naar de omgeving beperkt worden. Aanpassingen betreffende het aantal en het tijdstip van de voertuigbewegingen hebben een impact op de keten.

Economische haalbaarheid

De kostprijs van deze maatregel is afhankelijk van de bedrijfsspecifieke situatie. Het toepassen van deze maatregel vergt voornamelijk een mentaliteitswijziging (ook bij externen).

Referenties

 • Bedrijfsinformatie
 • Derden, A. et al, 2007
 • Derden, A. et al, 2008
 • Joint Research Centre, 2006 (zie paragrafen 5.1; 5.1.2; 5.1.4.1; 4.1.7.12; 4.2.1.1)
 • Van den Abeele, L. et al, 2015
 • http://www.vlaio.be/themas/ecologiesteun
Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Geluidshinder / hinder door trillingen veroorzaakt door voertuigen beperkenJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • 0/--
  Mogelijk zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect