Visuele hinder naar de omwonenden beperken door groenschermen toe te passen

Deze techniek is in hoofdstuk 5 geselecteerd als BBT van geval tot geval, afhankelijk van de locatie van het vlees- of visverwerkende bedrijf en de nabijheid van omwonenden en mogelijk gehinderden.

Beschrijving techniek

De visuele hinder door het vlees- en visverwerkend bedrijf voor de omwonenden kan beperkt worden door het toepassen van groenschermen. Groenschermen kunnen ongedierte aantrekken. Enerzijds kan gebruik gemaakt worden van beplanting dat ongedierte minder aantrekt. Anderzijds dient bij toepassing van groenschermen voldoende aandacht besteed te worden aan ongediertebestrijding (zie ook BBT-32). Mogelijke alternatieven voor groenschermen zijn: geluidsschermen voorzien van beplanting of wallen (=ophoping van aarde).

Technische haalbaarheid

Deze maatregel is voornamelijk zinvol indien het vlees- en visverwerkend bedrijf in of nabij een woonzone is gelegen en visuele hinder naar de omgeving beperkt dient te worden.

Milieu-impact

Door toepassing van deze maatregel kan de visuele hinder voor de omwonenden beperkt worden. Er is niet direct een grote impact te verwachten bij toepassing van deze maatregel op de keten.

Economische haalbaarheid

Het plaatsen van een afscherming ter beperking van visuele hinder is voor heel wat Vlaamse vlees- en visverwerkende bedrijven als bijzondere voorwaarde opgenomen in de milieuvergunning. De kostprijs van deze maatregel is afhankelijk van de bedrijfsspecifieke situatie (grootte en gebruikte materialen).

Referenties

 • Bedrijfsinformatie
 • Derden, A. et al, 2007
 • Derden, A. et al, 2008
 • Joint Research Centre, 2006
 • Van den Abeele, L. et al, 2015
Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Visuele hinder naar de omwonenden beperken door groenschermen toe te passenvgtg 1
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • 0/--
  Mogelijk zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect

1 afhankelijk van de locatie van het vlees- of visverwerkende bedrijf en de nabijheid van omwonenden en mogelijk gehinderden