Ontwerp van de installaties optimaliseren

Deze techniek is in hoofdstuk 5 geselecteerd als BBT voor alle vlees- en visverwerkende bedrijven.

Beschrijving techniek

Doordacht ontwerp van de installaties in een vlees- en visverwerkend bedrijf kan o.a. de volgende maatregelen inhouden:

 • wassers voor herbruikbare bakken, kisten en/of wagentjes toepassen die geoptimaliseerd zijn voor wat betreft water-, energie- en chemicaliënverbruik;
 • uitrusting ontwerpen/selecteren zodat consumptie- en emissiehoeveelheden geoptimaliseerd worden en geluidshinder beperkt wordt en zodat correcte bedrijfsvoering en onderhoud vergemakkelijkt worden; deze maatregel kan bijvoorbeeld inhouden:
  • pijpleidingennetwerk optimaliseren in functie van de capaciteit zodat productverlies beperkt wordt;
  • pijpleidingennetwerk aanleggen met een helling zodat zelflediging wordt bevorderd;
  • kleppen en instellingen identificeren en markeren zodat het risico op incorrect gebruik beperkt wordt;
  • gemakkelijk reinigbare installaties ontwerpen;
  • gebruik maken van spaarlampen;
 • lokalen voorzien van vloeren met voldoende afloop en bestaande uit waterdicht, gemakkelijk schoon te houden en te ontsmetten materiaal dat niet vatbaar is voor rotting;
 • vloeistof dichte vloeren of opvangbakken met voldoende capaciteit voorzien;
 • lokalen voorzien van:
  • vloeren die uitgerust zijn met een aangepast waterafvoersysteem naar kolken, die voorzien zijn van een rooster en een stankafsluitsysteem; deze regelmatig controleren en reinigen;
  • wanden die tot op een hoogte van ten minste 2 meter voorzien zijn van een gladde en afwasbare bekleding;
 • gemakkelijk reinigbare apparatuur toepassen (bv. afgeronde hoeken, aankoeken van vuil voorkomen, …);
 • de nodige voorzieningen treffen voor het reinigen en ontsmetten van gereedschappen, werktuigen en lokalen;
 • voldoende koelruimte voorzien om het vlees op te slaan en in voorkomend geval in te vriezen;
 • het koelsysteem goed dimensioneren;
 • biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie goed dimensioneren, bv.
  • zorgen voor een lage slibbelasting;
  • gebruik van flocculantia en vlokvormers beperken;
 • opslag voor vloeibare gevaarlijke stoffen voorzien van een overvulbeveiliging;
 • lekbakken voorzien bij opslag van gevaarlijke stoffen.

Technische haalbaarheid

De concrete invulling van deze maatregel dient op bedrijfsniveau te gebeuren. Nieuwe installaties of procesonderdelen zijn veelal geoptimaliseerd voor wat betreft het energie- en waterverbruik.

Milieu-impact

Een optimaal ontwerp van de installaties in een vlees- en visverwerkend bedrijf kan bijdragen tot een algemene verbetering van de milieuprestaties. Er is niet direct een specifieke impact te verwachten bij toepassing van deze maatregel op de keten.

Economische haalbaarheid

De effectieve kostprijs van deze maatregel wordt bepaald door de concrete invulling ervan op bedrijfsniveau.

Referenties

 • Anoniem, 2012a
 • Anoniem, 2012b
 • Bedrijfsinformatie
 • Derden, A. et al, 2007
 • Derden, A. et al, 2008
 • FENAVIAN et al, 1996d
 • FO Industrie, 1999
 • Input leden bc (o.a. BEMEFA)
 • Joint Research Centre, 2006 (zie paragrafen 5.1; 5.1.4.8; 5.1.4.12; 4.1.2; 4.1.3.1-5; 4.1.4; 4.1.4.3; 4.2.12.4-5; 4.2.13.2; 4.15; 4.2.16.3)
 • Van den Abeele, L. et al, 2015
 • http://www.foodproductiondaily.com
Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Ontwerp van de installaties optimaliserenJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • 0/--
  Mogelijk zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect