UV

Beschrijving

UV-licht dient steeds in combinatie met een ander desinfectiemiddel ingezet te worden (meestal samen met chloor). Zie ook Procesbeschrijving - Desinfectie en oxidatie - zonder toevoeging van chemicaliën.

Er worden twee types van UV-lampen onderscheiden: lage druk en midden druk lampen. Lage druklampen stralen vooral licht uit met een golflengte van 254 nm, terwijl middendruk UV-lampen stralen binnen een spectrum van 185 tot 400 nm uitzenden. Het vermogen van de standaard lage druk lampen ligt tussen 4 en 120 W (de nieuwe generatie lampen zijn verkrijgbaar in een vermogen tot 400 W), het vermogen voor middendruk lampen ligt tussen 400 W en 10 kW.

Op basis van onderstaande figuur lijken lage druk UV-lampen een goede keuze, omdat deze hun grootste effectiviteit hebben in het gebied waar DNA de hoogste adsorptie vertoont. Doch volgens Zimmer en Slawson (2002) zijn middendruk UV-lampen beter geschikt voor desinfectie, omdat moleculen minder snel regenereren onder invloed van middendruk UV-lampen.

Figuur: Golflengte van een lage en middendruk UV-lamp (Bron: Amercian aquarium products, 2008)

Onder invloed van UV-licht zal de N-Cl verbinding in chlooramines gebroken worden, wat een gunstig effect heeft op de zwembadlucht. Afhankelijk van de golflengte zullen andere chlooramines vernietigd worden (Vlaringerbroek en van Straaten, 2007). Dit wordt bevestigd door Senten en Calders (2007). De snelheid waarmee gebonden chloor afneemt zal groter zijn bij middendruk lampen dan bij lage druk lampen met hetzelfde vermogen (Kristensen et al, 2009).

monochlooramine:     254 nm

dichlooramine:          297 nm

trichlooramine:          340 nm

Daarnaast is UV-licht ook een zeer efficiënt desinfectiemiddel. Cryptosporidium en Giardia, die resistent zijn voor hypochloriet, worden onder invloed van UV-licht wel verwijderd. UV- licht heeft, bij hoge contacttijden, ook een gunstig effect op de AOX-concentratie. Maar deze contacttijden (> 10 minuten) zijn in praktijk niet realiseerbaar (Glauner et al, 2005b).

Middendruk UV lampen leiden tot een verhoogde activiteit van chloor, waardoor het mogelijk is om het verbruik van chloor te beperken (Cassan et al., 2006).

De UV-installatie wordt na de filterinstallatie en voor de doseerunit voor chloor geplaatst.

Toepasbaarheid

UV-lampen moeten steeds in combinatie met een ander desinfectiemiddel gebruikt worden, omdat de UV-lampen steeds buiten het zwembad geplaatst worden, en geen blijvende desinfecterende werking hebben.

Het gebruik van UV-lampen zou, volgens recente bronnen, leiden tot vorming van THM, voornamelijk chloroform (Cassan et al, 2006) en precursoren van THM (Glauner et al, 2005b). Dit wordt echter weerlegd door nieuwere studies (Kristensen et al, 2009). De vorming van THM is een gevolg van de reactie van chloorradicalen (welke ontstaan onder invloed van UV) en humuszuren. De mate waarin ze gevormd worden hangt af van de hoeveelheid chloorradicalen (hoe meer UV, hoe meer radicalen) en de concentratie aan humuszuren in het suppletiewater (en de hoeveelheid suppletiewater)[1].

Het gebruik van UV-lampen leidt tot een verhoogde turbiditeit, waardoor een goede filterwerking noodzakelijk is (Burlion et al., 2004).

UV-lampen staan in verschillende Vlaamse zwembaden, met als doel, de vermindering van de concentratie van chlooramines.

Milieuvoordeel

Het gebruik van UV-lampen leidt tot een reductie van het chloorgebruik; de lampen zorgen immers voor de basis desinfectie en de concentratie aan actief chloor in het bad kan hierdoor verminderd worden. Bovendien worden chloramines verwijderd. Door gebruik te maken van UV-lampen zou de waterkwaliteit ook verbeteren, zodat de filters minder lang moeten teruggespoeld worden (Swimming Pool news 2008 en 2009).

Financiële aspecten

UV middendruk lampen (Vlaringerbroek en van Straaten, 2007)

 • Peuterbad + whirlpool (48 + 2 m³): investering: 11 000 euro (chloorbleekloog) + 10 000 euro (UV middendruk lampen); werkingkosten: 3 600 euro/jaar;
 • wedstrijdbad + whirlpool (600 m³): investering: 17 000 euro (chloorbleekloog) + 19 000 euro (UV middendruk lampen); werkingkosten: 7 400 euro/jaar.

UV lagedruk lampen(Vlaringerbroek en van Straaten, 2007)

 • Peuterbad + whirlpool (48 + 2 m³): investering: 11 000 euro (chloorbleekloog) + 11 000 euro (UV lagedruk lampen); werkingkosten: 3 000 euro/jaar;
 • wedstrijdbad + whirlpool (600 m³): investering: 17 000 euro (chloorbleekloog) + 17 000 euro (UV lagedruk lampen); werkingkosten: 7 400 euro/jaar;
 • doordat het gehalte aan desinfectiebijproducten daalt, kan het suppletiewater mogelijk beperkt worden. Hetzelfde geldt voor de ventilatielucht.


[1] Schriftelijke communicatie Peter Appel (PWT).

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitKwaliteit - binnenklimaatGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
UVNee 1
 • Legende
 • -
  Negatief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbare impact
 • +
  Positief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect

1 De combinatie UV + waterstofperoxide blijkt beter te zijn dan enkel UV.