Aanzuiging buitenlucht voor compressoren

Beschrijving

Persluchtcompressoren staan vaak in een (warme) machinekamer die soms slecht geventileerd is. Voor compressoren geldt echter dat compressie van koude (buiten)lucht minder energie vergt dan compressie van warme (binnen)lucht. Persluchtcompressoren moeten dan ook bij voorkeur koudere buitenlucht aanzuigen. Bij een aanzuigtemperatuur die 15°C lager is, kan een energiebesparing van 5% behaald worden (FOI, 2010).

Toepasbaarheid

Aanzuiging van koude buitenlucht is vaak eenvoudig toe te passen (afhankelijk van de bedrijfssituatie en de leidingen). In geval van vriestemperaturen moet de aangezogen buitenlucht worden vermengd met binnenlucht om bevriezingsgevaar te voorkomen.

Milieuaspecten

De efficiëntie van de compressoren neemt toe waardoor het energieverbruik vermindert.

Financiële aspecten

De kosten voor het aanzuigen van buitenlucht hangen onder andere af van de bedrijfssituatie (bv. lengte van de leidingen). Door een verminderd energieverbruik kunnen kosten worden bespaard. 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Aanzuiging buitenlucht voor compressorenvgtg 1
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect

1 Techniek op bedrijfsniveau te beoordelen