Groene stroom

Beschrijving

Voor het elektriciteitsverbruik in een grafisch bedrijf kan worden geopteerd voor groene stroom. Groene of duurzame elektriciteit wordt opgewekt aan de hand van hernieuwbare energiebronnen. Mogelijke opties voor hernieuwbare energiebronnen zijn wind, zon of biomassa. Duurzame elektriciteit wordt via het bestaande elektriciteitsnet getransporteerd en gedistribueerd, maar kan ook zelf worden opgewekt (bv. zonnepanelen). Er zijn dan ook geen grote aanpassingen vereist om hierop over te schakelen. Van de leverancier ontvangt met meestal een garantie van oorsprong van de elektriciteit. Dit is een certificaat dat wordt uitgegeven als een bepaalde hoeveelheid duurzame elektriciteit is geproduceerd.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is in elk bedrijf toepasbaar, zowel nieuwe als bestaande bedrijven. Enkele bedrijven wekken zelf reeds (gedeeltelijk) electriciteit op aan de hand van zonnepanelen.

Milieuaspecten

De elektriciteit wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen (wind, zon, biomassa).

Financiële aspecten

Overschakelen naar groene stroom kan, afhankelijk van het contract en de leverancier, zonder grote kosten gebeuren. Zelf elektriciteit opwekken kan wel een extra investering betekenen (bv. zonnepanelen).

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Groene stroomJa
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect