Warmterecuperatie uit ventilatielucht

Beschrijving

De warmte uit de afvoerlucht van een ventilatiesysteem kan eveneens worden hergebruikt. Warmteterugwinning kan worden toegepast als de ruimte is voorzien van zowel een mechanische luchttoevoer als -afvoer. Het hoogste rendement wordt bereikt met een warmtewiel. Een warmtewiel is een roterend pakket, waarin zowel warmte als vocht van de uitgaande ventilatielucht wordt opgenomen om vervolgens te worden afgestaan aan de binnenkomende ventilatielucht. Net als bij het hergebruik van restwarmte is het ook hier van groot belang om geen extra variabelen in het drukproces toe te voegen (vocht, temperatuur, stof). Deze parameters dienen dan ook nauwkeurig te worden opgemeten. Het rendement van een warmtewiel kan oplopen tot boven 85% (FOI, 2010). De warmte die afgevoerd wordt met ventilatielucht kan teruggewonnen worden en gebruikt worden voor het opwarmen van de verse buitenlucht.

Toepasbaarheid

Een warmtewiel kan vrij eenvoudig worden toegepast bij bedrijven (nieuwe en bestaande situaties) die over een luchtventilatiesysteem beschikken waarbij het aan- en afvoerkanaal dicht bij elkaar liggen.

Milieuaspecten

Deze techniek kan het energieverbruik reduceren.

Financiële aspecten

Een warmtewiel voor 10.000 m³ per uur kost inclusief kast, motor en regeling ca. 7.000 euro (FOI, 2010).

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Warmterecuperatie uit ventilatieluchtvgtg 1
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect

1 Techniek op bedrijfsniveau te beoordelen