Efficiënte verlichting

Beschrijving

Een efficiënte verlichting van een grafisch bedrijf kan kosten- en energiebesparend zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
 

 • stem verlichtingssterkte af op de behoefte
 • zorg voor een juiste inplanting van de toestellen (verlicht daar waar nodig)
 • gebruik energiezuinige lampen
 • gebruik tijdschakelaars en aanwezigheidsdetectoren

Voor de beoordeling van kleuren moet er in bepaalde gevallen met een specifiek type van lichtbronnen gewerkt worden, met een welbepaalde intensiteit. Indien lampen in dit geval een verkeerd spectrum hebben, wordt een correcte kleurbeoordeling bemoeilijkt.

Toepasbaarheid

Een efficiënte verlichting is toepasbaar in elk grafisch bedrijf.

Milieuaspecten

Een optimalisatie van de verlichting leidt tot een vermindering van het energieverbruik.

Financiële aspecten

Een efficiënte verlichting is financieel haalbaar voor een grafisch bedrijf. Sommige aanpassingen vragen een grotere investering, maar het rendement hiervan kan groot zijn.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Efficiënte verlichtingJa
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect