Hergebruik van restwarmte

Beschrijving

Een groot deel van de energie die aan installaties wordt toegevoerd, komt vrij in de vorm van warmte. Deze warmte kan zinvol worden ingezet voor andere doeleinden. De belangrijkste bronnen van warmte, die mogelijk kan worden hergebruikt in een drukkerij, zijn:
 

 • Compressoren en vacuümpompen van drukpersen
 • Drogers met warme lucht
 • Nageschakelde technieken (naverbrandingsinstallaties)

De restwarmte kan nuttig worden gebruikt voor bijvoorbeeld het verwarmen van productieruimten en magazijnen of voor het voorverwarmen van drooglucht. De terugwinning van warmte van compressoren of vacuümpompen kan gebeuren aan de hand van een warmteterugwinkast of een warmtewisselaar. Afhankelijk van de warmtebehoefte kan de warmte in een te verwarmen ruimte worden geblazen of naar buiten worden afgevoerd.

Bij droogprocessen waarbij alleen vocht verwijderd moet worden (bv. lamineerbedrijven) bedraagt de temperatuur ca. 100 °C en is er geen naverbrandingsinstallatie aanwezig. Indien de afvoer- en de aanzuigkanalen van de drooglucht dicht bij elkaar liggen, kan door plaatsing van een warmtewisselaar de warmte uit de afvoer overgedragen worden op de (centrale) luchttoevoer.

Bij drukprocessen met een naverbrandingsinstallatie (bv. heatset) wordt de drooglucht door deze installatie geleid en afgevoerd. Door in dit afvoerkanaal een warmtewisselaar te plaatsen, kan de warmte teruggewonnen en hergebruikt worden.

Toepasbaarheid

Het hergebruiken van restwarmte kan worden toegepast in alle bedrijven waar één van deze bronnen van warmte aanwezig is. Voor het hergebruiken van restwarmte van compressoren en vacuümpompen is er wel een centrale opstelling nodig van deze installaties. De leidingen die moeten gelegd worden zijn afhankelijk van de bedrijfssituatie. Deze leidingen kunnen hinderlijk zijn en in zekere mate een beperking vormen om restwarmte te kunnen hergebruiken. Opdat de efficiëntie van deze techniek optimaal zou zijn, is het van belang dat de luchthuishouding van de drogers geoptimaliseerd is (temperatuur, luchtdebiet en recirculatiemogelijkheden). Sommige bedrijven passen reeds een vorm van warmteterugwinning toe. Het toevoegen van restwarmte in een drukkerij heeft een invloed op de luchtcondities (bv. vocht, temperatuur). Dit kan dan weer een invloed hebben op het drukproces, wat niet gewenst is. Het is dan ook van belang dit te onderzoeken alvorens toe te passen.

Milieuaspecten

Deze maatregelen zorgen voor een verminderd energieverbruik. Dit kan in bepaalde gevallen oplopen tot 50% (info van bedrijfsbezoek).

Financiële aspecten

De kosten voor het hergebruiken van restwarmte zijn onder andere afhankelijk van de leidingen die gelegd moeten worden. Het hergebruiken van warmte kan via de lucht (directe ruimteverwarming) of via het water (CV-waterverwarming) plaatsvinden. De investering voor een warmteterugwinkast bedraagt circa € 2.000 tot € 3.000 (voor een compressor van 30 kW). De investering voor warmteterugwinning bij bedrijven met een naverbrandingsinstallatie ligt in de orde van € 50.000-100.000. De besparingen zijn afhankelijk van de mogelijkheden om de warmte te hergebruiken.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Hergebruik van restwarmtevgtg 1
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect

1 Techniek op bedrijfsniveau te beoordelen