Adiabatische koeling

Beschrijving

Adiabatische koeling of verdampingskoeling treedt op als water de verdampingswarmte aan de omgeving onttrekt. Dit kan optreden door verneveling van water in de uitgaande ventilatielucht. Hierdoor koelt de uitgaande luchtstroom af en via een warmtewisselaar wordt de aangevoerde (warme) buitenlucht gekoeld. De buitenlucht kan zo ongeveer 10 °C worden afgekoeld. Doordat alle waterdamp met de uitgaande luchtstroom wordt meegevoerd, heeft de ventilatie geen invloed op de relatieve vochtigheid in het bedrijf. Meestal kan hiermee slechts een deel van de koelbehoefte gedekt worden. De hoeveelheid koeling hangt af van de hoeveelheid mechanische ventilatie.

Toepasbaarheid

Deze techniek is overal toe te passen waar de ruimte gekoeld moet worden, zowel in nieuwe als bestaande bedrijven. Er moet wel een toe- en afvoer van lucht voorzien zijn. Algemeen is een adiabatische koeling mogelijk vanaf een debiet van ca. 6000 m³ per uur. Adiabatische koeling wordt door een aantal bedrijven reeds toegepast.

Milieuaspecten

Een adiabatische koeling kan het energieverbruik verminderen. Het waterverbruik neemt toe met deze techniek.

Financiële aspecten

Een systeem van adiabatische koeling is vaak goedkoper dan een mechanisch koelsysteem. Bovendien wordt er bespaard op energieverbruik in vergelijking met een mechanisch systeem. De kosten voor het waterverbruik nemen toe. In sommige gevallen kan er slechts een deel van de koelbehoefte gedekt worden en is er bijgevolg een bijkomende investering nodig om de volledige bedrijfsruimte te koelen.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Adiabatische koelingvgtg 1
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect

1 Techniek op bedrijfsniveau te beoordelen