Gebruik van condensorwarmte

Beschrijving

De drukpersen (bv. inkt- en vochtwerk) moeten worden gekoeld, vaak aan de hand van koelmachines. Warmte die door koelmiddel wordt afgegeven kan eveneens nuttig worden gebruikt voor bijvoorbeeld ruimteverwarming. Een optie is om de warmte door middel van een warmtewisselaar over te dragen op de CV-installatie. Vanwege de relatief lage temperaturen (20-30 °C) is veelal naverwarming noodzakelijk. De persgassen van een koelinstallatie zijn bij het verlaten van de compressor oververhit. De oververhittingstemperatuur van de persgassen is afhankelijk van het type compressor, het koelmedium, de compressieverhouding en de condensatietemperatuur. In de meeste gevallen is de warmte uit de persgassen toereikend om water tot een temperatuur van 40-50 °C te verwarmen. Hiervoor wordt een persgaskoeler gebruikt: een warmtewisselaar wordt tussen de uitlaat van de compressor en de inlaat van de condensor geplaatst.

Toepasbaarheid

Dit kan worden toegepast bij bedrijven die over koelcondensors beschikken en waar er vraag is naar warmte op het moment dat er wordt gekoeld. Deze toepassing is vooral interessant voor grotere koelvermogens (> 50 kW). Gezien de grote aanpassingen is dit vooral interessant bij aankoop van nieuwe installaties.

Milieuaspecten

De mogelijke warmteterugwinning uit persgassen is ongeveer gelijk aan 40 tot 60 % van het opgenomen elektrisch vermogen van de koelcompressor (FOI, 2010).

Financiële aspecten

Voor deze techniek moeten zowel de koel- als verwarmingsinstallatie worden aangepast. De kosten die kunnen bespaard worden (lager energieverbruik), zijn afhankelijk van de situatie.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Gebruik van condensorwarmtevgtg 1
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect

1 Techniek op bedrijfsniveau te beoordelen