Preventieve maatregelen

Beschrijving

Aan de hand van enkele eenvoudige preventieve maatregelen kan het energieverbruik in een grafisch bedrijf worden gereduceerd. Enkele voorbeelden van deze maatregelen zijn:
 

 • Apparaten en machines niet onnodig laten aanstaan
 • Indien mogelijk machines uitschakelen in plaats van stand-by
 • Daglicht zoveel mogelijk benutten
 • Opteren voor energiezuinige apparaten en machines
 • Apparaten en machines goed onderhouden
 • Bij aankoop van nieuwe installaties rekening houden met energieverbruik
 • Good housekeeping toepassen

Toepasbaarheid

Preventie maatregelen ter beperking van het energieverbruik zijn in elk grafisch bedrijf toepasbaar. De meeste bedrijven passen dan ook reeds een of andere maatregel toe.

Milieuaspecten

Het energieverbruik kan aan de hand van enkele preventie maatregelen aanzienlijk afnemen.

Financiële aspecten

De kosten zijn afhankelijk van de maatregelen. Gezien de meeste preventieve maatregelen vooral organisatorische aanpassingen betreffen, zijn de investeringen beperkt. Kosten worden bespaard door een verminderd energieverbruik.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Preventieve maatregelenJa
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect