Voorkomen van ventilatieverliezen

Beschrijving

In een bedrijf kunnen er op verschillende plaatsen ventilatieverliezen optreden. Deze verliezen leiden tot onnodige energieverliezen (warmte, koude, vocht). De ventilatieverliezen kunnen voorkomen worden door het plaatsen van bijvoorbeeld:
 

 • Automatische roldeuren
 • Tochtslabben en tochtweringen
 • Luchtgordijnen bij tochtgevoelige openingen
 • Loopdeuren naast roldeuren

Toepasbaarheid

Deze maatregelen zijn overal toe te passen waar ongewenste ventilatieverliezen optreden, zowel in nieuwe als bestaande bedrijven.

Milieuaspecten

De maatregelen leiden tot een vermindering van het energieverbruik.

Financiële aspecten

De investeringskosten voor deze maatregelen zijn meestal beperkt. Afhankelijk van de situatie worden kosten bespaard door een verminderd energieverbruik.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Voorkomen van ventilatieverliezenJa
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect