Optimale klimaatregeling

Beschrijving

Klimaatregeling voor gebouwen vergt veel energie. Er zijn echter vele technische mogelijkheden om deze energievraag voor klimaatregeling te verminderen of op een milieuvriendelijke manier te bekomen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
 

 • vervanging van oude stookketels door hoogrendementsketels
 • isolatie van het buizennet en het gebouw
 • voorzie tochtsassen aan elke toegang tot het gebouw, ook voor de levering van papier en andere grondstoffen
 • installatie van een warmtepomp
 • goede afstelling en onderhoud van installaties
 • installaties afstellen op de reële verwarmings- of koelingsbehoefte

Toepasbaarheid

Een goede klimaatregeling is toepasbaar in elk grafisch bedrijf.

Milieuaspecten

Een optimalisatie van de klimaatregeling leidt tot een vermindering van het energieverbruik.

Financiële aspecten

Bepaalde vormen van klimaatregeling zijn financieel haalbaar voor een grafisch bedrijf. De kosten zijn afhankelijk van de maatregelen die worden doorgevoerd.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Optimale klimaatregelingJa
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect