Benevelen van bedrijventerrein

Beschrijving

Door lucht met een constante druk van 2 bar te mengen met water met een variabele druk tussen 0,5 en 1,5 bar verkrijgt men een fijne nevel. In deze nevel varieert de grootte van de waterdruppels tussen 1 en 50 µm (meestal tussen 1 en 10 µm) afhankelijk van de grootte van de straalpijp en de water- en luchtdruk. [EIPPCB, 2006] Benevelen wordt meestal als secundaire stofbestrijdingstechniek gebruikt: de fijne druppels verzwaren het opstuivende stof, zodat het minder ver uitwaait.

Net als bij bevochtigen (zie 4.5.1.4), kunnen ook bij benevelen, hulpstoffen aan het water worden toegevoegd om de stofproductie drastisch te reduceren. Recent werd een techniek ontwikkeld waarbij een nevel met stofbinder de fijnere stofdeeltjes ‘bevochtigt’, verzwaart en met een kleefmiddel aan grotere deeltjes vasthecht. Het bindmiddel is van dien aard dat het vochtgehalte van het basisproduct amper verhoogt (grootte-orde 0.2%). Op die manier zou men ook de stofemissies van niet-bevochtigbare producten kunnen verminderen.

Figuur 28: Vernevelingskanon

Toepasbaarheid

Door te benevelen in plaats van te bevochtigen voorkomt men dat de goederen te nat worden. Deze techniek is daarom vooral geschikt bij goederen die kunnen samenklonteren of goederen die om kwaliteitsredenen of omwille van hun verdere verwerking (bv. sorteren op een sorteerlijn, zeven, …) een zo laag mogelijk vochtgehalte dienen te behouden.

Benevelen is een maatregel die ook bij overslagactiviteiten kan toegepast worden. Tijdens de overslagactiviteit wordt het product beneveld zodat het niet gaat stuiven. Zonder additieven, zal het product echter snel terug drogen, en terugkeren naar de oorspronkelijke stuifgevoeligheid.

De toepasbaarheid van de maatregel is afhankelijk van het product en het weer. Bij hevige wind kan de nevel immers wegwaaien.

Verneveling kan afhankelijk van de installatie (kanon of vernevelingslijnen) toegepast worden op zowel vaste locatie als op een werf.

Milieu-aspect

Voor een optimale stofreductie moet bij voorkeur windopwaarts van de opslaghoop beneveld worden.

In tegenstelling tot besproeien leidt benevelen niet tot het vermijden van stofemissies maar zorgt het ervoor dat opgewaaide stof sneller zal neerslaan. Benevelen is daarom vooral interessant voor producten die snel terug moeten drogen (bv. in afwachting van het overbrengen naar een gesloten opslagsysteem).

Het verbruik kan teruggebracht worden tot ongeveer 1 liter water per ton bulkgoed. Benevelen verreist wel het gebruik van hoogwaardig leidingwater om verstopping van de sproeikoppen te voorkomen/beperken in tegenstelling tot besproeien waarbij laagwaardig dok- of hemelwater kan gebruikt worden.

De compressoren verbruiken energie en kunnen voor geluidsoverlast zorgen

Financiële aspecten

De investeringskosten zijn relatief laag, zeker als water, elektriciteit en perslucht reeds aanwezig zijn.

De investeringskosten voor een eenvoudige installatie (drukvernevelaar met bereik van 25 m) is ongeveer 12.500 euro (Stouthuysen, Alaerts, Vanassche, Vrancken, & Huybrechts, 2012).

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Benevelen van bedrijventerreinJa
  • Legende