Bevochtigen van opslaghopen

Beschrijving

Het bevochtigen van opslaghopen zorgt ervoor dat de zeer fijne deeltjes samenklonteren tot grotere, minder verstuifbare partikels.

Om opslaghopen te bevochtigen, worden ze besproeid. Dit kan gebeuren door vaste sproeiers die opgesteld staan rondom de opslaghopen of door mobiele sproei-installaties die op het terrein rondrijden.

Vaste sproei-installaties zijn sproeipalen van het type pyloon (12 m hoog), mast (6 m hoog) of kanon (3 m hoog). De frequentie en de duur van het sproeien wordt ingesteld afhankelijk van meteorologische omstandigheden en het type goederen. Mobiele sproeiwagens worden ingezet voor het besproeien van wegen en vrije oppervlakken of voor het bijsproeien van ‘kritische’ stocks.

Toepasbaarheid

Het bevochtigen van opslaghopen is toepasbaar gezien vocht hier geen invloed heeft op de kwaliteit of de samenstelling van het product. Bij de indeling van bulkgoederen volgens stuifgevoeligheid baseert o.a. VLAREM en de NeR zich ook op het al dan niet bevochtigbaar zijn van het goed. Enkel voor bevochtigbare goederen en nauwelijks stuifgevoelige goederen (VLAREM II, stuifklassen SC3 en SC2) is het besproeien van de opslaghopen toepasbaar. In praktijk komt dit ook overeen met de goederen die in open opslaghopen opgeslagen worden zoals bouwafval, zand, e.a.…

Voor sommige activiteiten is het niet gewenst om de producten te bevochtigen omdat zij droog dienen verwerkt te worden. De bevochtiging van zand dient slechts oppervlakkig te gebeuren. Aandachtspunten hierbij zijn segregatie en cementvorming door de aanwezigheid van cementresten. Voorwaarde voor toepassing is de aanwezigheid van een waterbron.

Opslaghopen worden best extra bevochtigd bij een droge en/of winderige weersverwachting.

Toepasbaar op vaste locatie en werf.

Milieu-aspect

De reductie van de totale stofemissies wordt geschat tussen 80-98% (EIPPCB, 2006). Bij de TNO emissiefactoren (Mulder, 1987) wordt rekening gehouden met een reductie van 90% van de totale stofemissies na het bevochtigen van de opslaghopen.

Bij sommige materialen, zoals gips, zorgt het besproeien met water ervoor dat een korst gevormd wordt aan de oppervlakte van de hoop. Hier is de bescherming tegen stofemissies dus vergelijkbaar aan deze van het besproeien met korstvormers.

Sproei-installaties verbruiken water. De hoeveelheid is afhankelijk van het type en de uitvoeringsvorm van de installaties.

Financiële aspecten

Sproeipalen van 12-14 m kosten tussen de 10.000 en 15.000 euro. (Stouthuysen, Alaerts, Vanassche, Vrancken, & Huybrechts, 2012)

De investeringskosten voor de sproei-installatie zelf kan variëren naargelang de oppervlakte die besproeid moet worden.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Bevochtigen van opslaghopenJa
  • Legende