Diatomee-aardefilter

Een diatomee-aardefilter (kiezelgoerfilter) wordt in tegenstelling tot andere filtertypen, slechts eenmaal per twee weken teruggespoeld. Daardoor zou het waterverbruik beperkt kunnen worden. Maar dit leidt dikwijls tot een lagere waterkwaliteit, waardoor er in realiteit meer verdund wordt. Bij dit type van filter kan geen vlokmiddel ingezet worden omdat het de filterwerking blokkeert.

Bij het terugspoelen van de filter stroomt de diatomee-aarde samen met het spoelwater het riool in. Hierdoor stijgt het gehalte aan zwevende stoffen. Daarna moet de filter terug gevuld worden. Diatomee-aarde is een zeer fijn stof die bij inademing schadelijk kan zijn voor de gezondheid van het personeel.

De filterbedhoogten van de meeste diatomee-aardefilters zijn lager dan 1 meter, waardoor ze niet voldoen aan de VLAREM-reglementering (zie VLAREM II). Het gehalte aan ureum en gebonden chloor blijkt hoger in dit type van zwembaden [1].

 


[1] Persoonlijke communicatie L. Feyen (Labo Derva).