Zandfiltratie

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen open en gesloten zandfilters. Bij een open zandfilter is de druk van de waterkolom op het filterbed de drijvende kracht voor de stroming van het circulerende water door het filterbed. Bij een gesloten zandfilter wordt de stroming van het circulerende water bepaald door het drukverschil van de waterkolom boven het filterbed en de waterkolom onder het filterbed.

Bij zandfilters zal er zich boven op de filter een koek vormen van verontreinigingen. In deze koek worden grotere deeltjes tegengehouden, zodat de efficiëntie van de filter stijgt, maar het debiet door de filter afneemt.

Bij zandfilters wordt geadviseerd om de watersnelheden te beperken tot 20 m/h [1]. Terugspoelen gebeurt met water en lucht onder druk. De eerste minuten na het terugspoelen van de filters is de filterwerking nog niet optimaal. Het water dat op dat moment doorheen de filters gaat, wordt daarom ook naar het riool gestuurd.[1] Persoonlijke communicatie L. Feyen, Labo Derva.