Geluid en trillingen

Het geluids- en trillingsniveau van zwembadpompen en toestellen is beperkt tot nihil voor omwonenden. Het meeste geluid en lawaai wordt veroorzaakt door de badgasten, dit kan storend zijn voor omwonenden in het geval van openlucht zwembaden. In overdekte baden blijkt de zwembadakoestiek te leiden tot klachten bij het toezichthoudend personeel en de badgasten.

In hoofdstuk 4.5 van VLAREM II zijn de voorwaarden opgenomen waaraan ingedeelde inrichten moeten voldoen om geluidshinder te beheersen.