Perliet – filter

Perliet is een vulkanisch gesteente dat, na thermische modificatie (expansie van de korrel), gebruikt wordt als filtermateriaal. De werking lijkt op deze van de diatomee-aardefilters. Toch zijn er enkele belangrijke verschilpunten: perliet is goedkoper dan diatomee-aarde en is niet schadelijk bij inademen. De geëxpandeerde korrels hebben net als actieve kool een groot intern oppervlakte en zullen ook stoffen adsorberen. De korrels zijn lichter dan diatomee-aarde, waardoor de filters gemakkelijker teruggespoeld worden (Pool and Spa news, 1997). In Vlaanderen is er weinig ervaring met dit type van filter.