Zeoliet - filter

Zeoliet is een natuurlijk mineraal waarvan de korrelgrootte kleiner is dan deze van kwartszand. Het voordeel t.o.v. een zandfilter is dat het kationen adsorbeert. NH4+, K+, Na+, Ca2+,… worden uit het water verwijderd; dit leidt tot een lagere hardheid van het water (Dyer and White, 1999). Ook ureum wordt verwijderd (Zeolite-Products, 2010). Hierdoor zouden minder trichlooramines gevormd worden (zie ook Desinfectie en oxidatie - met toevoeging van chemicaliën). In Vlaanderen is er weinig ervaring met dit type van filters. Binnen het begeleidingscomité worden de voordelen genuanceerd.