Gelekte/gemorste brandstof en olie bij de opslag opruimen met droge reiniging

Beschrijving

Gelekte/gemorste brandstoffen en oliën worden bij voorkeur opgeruimd met droge reinigingsmethoden. Dit kan met absorberende korrels (poeder) of absorberende doeken (Polders et al., 2007).

Bij het schoon spuiten of schrobben van de werkvloer wordt het water afgevoerd naar de behandelingsinstallatie voor afvalwater (minimum slibvang en oliewaterafscheider). Om afvalwater te vermijden, kan het afspuiten van materiaalopslagplaatsen vervangen worden door droge reiniging. Bij droge reiniging worden het gebruikte zaagsel, absorberend poeder en doeken gescheiden opgeslagen en afgevoerd door een erkend overbrenger naar een vergund verwerker. Dit betekent wel dat er in plaats van afvalwater een andere afvalstroom ontstaat.

Bij gelekte/gemorste brandstoffen en oliën, moeten de vloerputjes van het riool voor hemelwater afgesloten worden totdat alles opgekuist is.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is toepasbaar voor het reinigen van de demontageplek bij voertuigwrakken of bij het opmerken van brandstof/olie op het opslagterrein.

Milieuaspecten

Deze maatregel betekent een besparing van water en schoonmaakmiddelen, en minder afvalwater. Er wordt wel extra afval gecreëerd.

Financiële aspecten

Financiële aspecten voor droge reiniging van gemorste olie (Polders et al., 2007)
 
Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Droge reinigingstechnieken bij olie/brandstof op opslagterreinJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • 0/--
  Mogelijk zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect