Overkappen van de meest vervuilende activiteiten

Beschrijving

Om verontreiniging van hemelwater te voorkomen, worden de plaatsen waar vervuilende werkzaamheden worden uitgevoerd, overkapt (Polders et al., 2007). Voorbeelden van potentieel vervuilende werkzaamheden zijn het onderhoud van en de reparatie aan de interne transportmiddelen, de depollutie van voertuigwrakken en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Ook plaatsen waar brandstoffen worden getankt en plaatsen waar geregeld reiniging van apparatuur of materialen plaatsvindt, kan men best overkappen (Boogaerd en van der Hulst, 2004).

Het is wel van belang geen uitlogende materialen op daken te gebruiken (Boogaerd en van der Hulst, 2004).

Toepasbaarheid

De hallen moeten hoog genoeg zijn om er met een grijper of kraan in te werken. In sommige gevallen wordt hiervoor geen bouwvergunning afgeleverd.

Stuifgevoelige, niet bevochtigbare materialen moeten volgens VLAREM II Artikel 4.4.7.2. opgeslagen worden in een gesloten opslagplaats of afgedekt met fijnmazige netten of zeilen.

Milieuaspecten

Het contact met het hemelwater en de verontreiniging wordt vermeden.

Een hal plaatsen vraagt wel extra materialenverbruik (éénmalig) en energieverbruik voor ventilatie en verlichting, indien met kunstverlichting wordt gewerkt. Als gewerkt wordt met een lichtdoorlatende PVC-cover is verlichting overdag overbodig.

Indien het stuifgevoelige materialen betreft, heeft gesloten opslag bijkomend het voordeel dat stofemissies vermeden worden.

Financiële aspecten

De richtprijzen variëren van 100 tot 350 €/m², afhankelijk van o.a. de behandeling van de metaalconstructie, de ventilatie en of er al een verharde vloer is.

 • Voor een hal met minimaal 8 meter vrije hoogte (aan de zijkant) en minimaal 40 m overspanning waren de prijzen tussen 100 en 150 €/m².
 • Voor een hal op bestaande waarden werd door een ander bedrijf ook 150 €/m² betaald, exclusief kosten voor elektriciteit en branddetectie.
 • Voor een nieuwe site werd 350 €/m² betaald voor de betonvloer en de overdekking samen.

Hierbij komen nog extra kosten, oa voor brandveiligheid, rookafvoer, stofbestrijding, … De totale kosten voor een gebruiksklare overkapping zijn dus hoger dan hierboven vermeld.

Het is financieel niet haalbaar voor de bedrijven uit de sector om de volledige werf te overkappen (Bijlage 5 van de BBT-studie).

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Overkappen meest vervuilende activiteitenvgtg 1
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • 0/--
  Mogelijk zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect

1 Overkappen van het volledige opslagterrein is economisch niet haalbaar, noch voor kleine, noch voor grote bedrijven. Een selectie van de meest vervuilende activiteiten die binnen kunnen gebeuren is daarom wenselijk. Soms hangt het hier ook af van het al dan niet verkrijgen van een bouwvergunning voor een voldoende hoge hal waarin met de machines gewerkt kan worden.