Regelmatige reiniging van het bedrijfsterrein en de afvoerkanalen

Beschrijving

Regelmatige reiniging van het terrein voorkomt dat stof, met de daaraan gevonden verontreiniging, in het afstromend hemelwater terechtkomt. Plan zeker regelmatige reiniging van opgehoopte vloeistoffen en deeltjesresten rond alle verwerkingsapparatuur (EPA, 2011).

De noodzakelijke frequentie is afhankelijk van de activiteitsgraad op het bedrijf. In principe kan men zeggen dat een lokale reiniging noodzakelijk is na elke grote overslagactiviteit. Afhankelijk van de frequentie van kleinere overslagactiviteiten is er noodzaak aan bijkomende algemene reiniging van het terrein.

Reinigingsacties die bij afvalopslagbedrijven toegepast worden:

 • Borstelmachine of veegwagen. Een snelle droge reiniging kan met een veegwagen. Naast de materiaalkost, vraagt dit een tijdsinvestering (personeel).
 • Industriële stofzuiger: Het doel is kleine stofdeeltjes te verwijderen als vastmateriaal, dat meegenomen kan worden door het bedrijf dat de reiniging uitvoert. Bij veegacties kunnen verontreinigde stofdeeltjes rondvliegen en zo op het opgeslagen materiaal langs de geveegde paden terechtkomen. Dit probleem stelt zich niet als het stof effectief opgezogen wordt.
 • Vochtige reiniging van het terrein. Er zijn ook veegwagens met vochtige reiniging waarbij het water terug opgevangen wordt. Dit kan gebeuren door een externe firma, tenzij het bedrijf zelf de machine hiervoor aankoopt. Natte reiniging (afspuiten) is geen oplossing voor de hemelwaterproblematiek, omdat dan de verontreiniging nog steeds terechtkomt in het afgevoerde water.
 • Rioleringen kuisen. Dit kan met een vacuum-vrachtwagen, al dan niet van het bedrijf zelf.
 • Veegvuil afvoeren. Uit analyses van UGent (REWARE-project) blijkt dat het veegvuil sterk verontreinigd is (Blondeel et al., 2014). Het regelmatig laten afvoeren van het veegvuil kan dus voorkomen dat deze verontreining in contact komt met het hemelwater. Een externe verwerker haalt het veegvuil op en zorgt ervoor dat het wordt gereinigd (fysico-chemisch).

Toepasbaarheid

Deze maatregelen zijn algemeen toepasbaar.

Milieuaspecten

Deze maatregel voorkomt of beperkt de verontreiniging die via het afstromend hemelwater in het oppervlaktewater terecht komt.

Het veegstof moet als afval afgevoerd worden en de reiniging vraagt extra energie. Maar het stof verwijderen voor het in het hemelwater komt, komt wel de werking van de waterzuiveringsinstallatie ten goede (daar weer minder energieverbruik en afval).

Financiële aspecten

De kostprijs is uiteenlopend voor het type reiniging dat gekozen wordt, en voor het gebruikte materieel. De prijzen voor bijvoorbeeld een 2e hands veegwagen kunnen variëren van 7500 euro tot 37500 euro, afhankelijk van de leeftijd en uitrusting.

Hierbij moet nog de personeelskost geteld worden. Een bedrijf gaf aan dat er iemand van het bedrijf 25-30 % van zijn tijd bezig is met reinigingsactivteiten (vacuum-vrachtwagen of veegwagen). De opgegeven tijdsbesteding varieert echter van bedrijf tot bedrijf: van 4-8 uur/week tot fulltime. Dit is uiteraard afhankelijk van de grootte van het bedrijf.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Regelmatige reiniging van terrein en de afvoerkanalenJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • 0/--
  Mogelijk zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect