Voorzorgsmaatregelen bij onderhoud en wassen van voertuigen en apparatuur

Beschrijving

Wasplaatsen kunnen de uitsleep van vervuiling met vrachtverkeer voorkomen (Boogaerd en van der Hulst, 2004; p.24).

Eventueel kan ook een wielwasinstallatie voorzien worden. Dit wordt meestal toegepast om te verhinderen dat voertuigen die het opslagterrein verlaten via vervuilde wielen stof meenemen en het buiten het terrein verspreiden. De wielwasinstallatie zal dus weinig effect hebben op de verontreiniging op het terrein die in het hemelwater terecht kan komen, maar wel een gunstig effect hebben op de verontreiniging op de openbare weg.

Het spoelwater dient zoveel mogelijk hergebruikt te worden om lozing van afvalwater te voorkomen. Bij de recuperatie van het water via een opvangtank zal er slib achterblijven. Dit slib moet als afval afgevoerd worden.

 • Zorg voor een georganiseerd overzicht van materialen die in de onderhoudswerkplaats worden gebruikt.
 • Verwijder voor het afvoeren de vloeistoffen uit alle onderdelen. Oliefilters kunnen worden geplet en gerecycleerd. Breng vloeistoffen direct over in de juiste container; laat geen volle lekbakken of andere open containers rond de werkplaats slingeren. Maak lekbakken en houders leeg en reinig deze.
 • Voer vettige doekjes, oliefilters, luchtfilters, accu’s, afgewerkt koelmiddel en ontvetters correct af.
 • Breng etiketten aan en zorg voor correcte verwerking van de afvalstoffen (bv. afgewerkte olie, afgewerkte oplosmiddelen, accu’s).
 • Maak gelekte, gedruppelde en andere gemorste vloeistof schoon zonder grote hoeveelheden water te gebruiken.
 • Voer al het schoonmaakwerk uit op een centrale locatie, zodat de oplosmiddelen op één plek blijven.
 • Giet geen vloeibaar afval in vloerputjes, gootstenen, hemelwaterafvoeren buiten, andere hemelwaterafvoeren of rioolaansluitingen.

Toepasbaarheid

Deze maatregelen worden reeds algemeen toegepast in de sector. Het schoonmaakwerk uitvoeren op een centrale locatie is niet altijd haalbaar voor installaties, waarbij het onderhoud ter plekke gebeurt.

Milieuaspecten

Deze maatregelen beperken de kans dat verontreinigingen door gemorste of gelekte vloeistoffen in het hemelwater terecht komen.

Financiële aspecten

Deze maatregelen worden financieel haalbaar geacht voor de bedrijven.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Voorzorgsmaatregelen wasactiviteitenJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • 0/--
  Mogelijk zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect