Overkappen van de opslag van materialen waaruit voor het milieu schadelijke stoffen kunnen lekken of uitlogen

Beschrijving

Om verontreiniging van hemelwater te voorkomen, kan de opslag van materialen waaruit voor het milieu schadelijke stoffen kunnen lekken of uitlogen, beschermd worden tegen inregenen. Dit kan door een permanente (bv. afdak of hal) of door een tijdelijke overkapping (bv. zeil).

Het is wel van belang geen uitlogende materialen op daken te gebruiken (Boogaerd en van der Hulst, 2004).

Toepasbaarheid

In Nederland zijn in het kader van het Activiteitenbesluit lijsten opgesteld van goederen waaruit ‘vloeibare bodembedreigende stoffen’ kunnen lekken of uitlogen. Deze lijsten zijn opgenomen in bijlage 2 van de BBT-studie.

Alhoewel het vanuit preventie oogpunt wenselijk zou zijn om de opslag van al deze materialen tegen inregenen te beschermen, is dit redelijkerwijs niet altijd mogelijk (bijvoorbeeld voor non-ferro materialen). Enerzijds zijn er economische beperkingen (zie Financiële Aspecten). Anderzijds kunnen er ook praktische beperkingen zijn. Zo moeten de hallen hoog genoeg zijn om er met een grijper of kraan in te werken. In sommige gevallen wordt hiervoor geen bouwvergunning afgeleverd. Afdekken van containers is niet evident bij grotere schrootstukken.

Bepaalde materialen zoals afgedankte batterijen moeten nu reeds verplicht overdekt opgeslagen worden (VLAREM II Artikel 5.2.2.5.2. §10).

Andere materialen waarvoor overdekte opslag aan te raden is, zijn: metalen met aanhangende olie (bv draaisels), printplaten en luidsprekers, elektromotoren en lege vaten (Blondeel et al., 2014). Hetzelfde geldt voor beschadigde of uitgelekte transformatoren en condensatoren, beschadigde oliehoudende apparaten, gebruikte oliedrukkabels, gebruikte gepantserde papier-loodkabels, en gebruikte papiergeïsoleerde grondkabels.

Voor de multibedrijven met hoge concentraties aan BZV en CZV in het afvalwater, kan het nuttig zijn om de stromen met hoge organische belasting zoals lege ongereinigde verpakkingen (bv. glas, PMD) overdekt op te slaan. Ook een glasbol (bv op containerparken) kan als een vorm van overkapping gezien worden. Bij opslag van geperst PMD in balen, of gesloten PMD zakken in een container, is de contactoppervlakte in verhouding tot het opgeslagen volume kleiner, en wordt de verontreiniging van het hemelwater met organische stoffen beperkter geacht. Overdekte opslag lijkt daarom minder een noodzaak, en de maatregel kan op bedrijfsniveau bekeken worden.

Milieuaspecten

Het contact met het hemelwater en de verontreiniging wordt vermeden.

Een hal plaatsen vraagt wel extra materialenverbruik (éénmalig) en energieverbruik voor ventilatie en verlichting, indien met kunstverlichting wordt gewerkt. Als gewerkt wordt met een lichtdoorlatende PVC-cover is verlichting overdag overbodig.

Financiële aspecten

De richtprijzen voor een hal variëren van 100 tot 350 €/m², afhankelijk van o.a. de behandeling van de metaalconstructie, de ventilatie en of er al een verharde vloer is.

 • Voor een hal met minimaal 8 meter vrije hoogte (aan de zijkant) en minimaal 40 m overspanning waren de prijzen tussen 100 en 150 €/m².
 • Voor een hal op bestaande waarden werd door een ander bedrijf ook 150 €/m² betaald, exclusief kosten voor elektriciteit en branddetectie.
 • Voor een nieuwe site werd 350 €/m² betaald voor de betonvloer en de overdekking samen.

Hierbij komen nog extra kosten, oa voor elektriciteit, brandveiligheid, … De totale kosten voor een gebruiksklare overkapping zijn dus hoger dan hierboven vermeld.

Het is financieel niet haalbaar voor de bedrijven uit de sector om de volledige werf te overkappen (zie Bijlage 5 van de BBT-studie).

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Overkappen van de opslag van materialen waaruit voor het milieu schadelijke stoffen kunnen lekken of uitlogenvgtg 1
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • 0/--
  Mogelijk zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect

1 Zie paragraaf 4.2.4 voor de toepasbaarheid van deze maatregel