Verontreiniging voorkomen bij het bijtanken van voertuigen

Beschrijving

 • Voer tankhandelingen (inclusief het overbrengen van benzine/diesel vanuit tankwagens) uit op een ondoordringbare of ingesloten vloer of, indien mogelijk, onder een dak of overkapping. De overkapping dient verder te reiken dan de insluitvloer om te voorkomen dat er regen binnendringt. Gebruik tijdens het bijtanken op een onoverdekte locatie een betonvloer (geen asfalt, wat niet chemisch resistent is tegen de gebruikte brandstoffen).
 • Gebruik lekbakken als benzine/diesel kan lekken of gemorst kan worden en waar slangen worden aangesloten en losgehaald.
 • Gebruik droge reinigingsmethodes (absorptiekorrels en droog borstelen) voor tanklocaties in plaats van deze af te spuiten (zie ook gelekte/gemorste brandstof en olie bij de opslag opruimen met droge reiniging.)
 • Gebruik tankslangen met terugslagkleppen om te voorkomen dat de slang na het tanken leegloopt.
 • Ruim gemorste en gelekte vloeistof direct op.
 • Minimaliseer/voorkom het onderlopen van tanklocaties met dijken, bermen, randen, aflopende oppervlakken of andere equivalente maatregelen.
 • Verzamel wegstromend hemelwater en zorg voor behandeling of hergebruik ervan.
 • Voer preventief onderhoud uit op opslagtanks om mogelijke lekken te ontdekken voordat deze optreden.
 • Inspecteer de tanklocatie om problemen te ontdekken voordat deze optreden.
 • Train personeel in de juiste bijtankprocedures.
 • Zorg voor randen of palen rond brandstofpompen om botsingen te voorkomen tijdens het in- en uitrijden van voertuigen.
 • Ontmoedig het zo ver mogelijk vullen van benzine-/dieseltanks. Gebruik een overvulbeveiliging.

Toepasbaarheid

Deze maatregelen worden algemeen toegepast: ze zijn reeds verplicht via VLAREM of worden beschouwd als “good practice” bijvoorbeeld om bodemverontreiniging tegen te gaan. Tankhandelingen worden zelden onder een dak uitgevoerd.

Milieuaspecten

Deze maatregelen beperken de kans dat verontreinigingen door gemorste of gelekte brandstoffen in het hemelwater terecht komen. Ook bodemverontreiniging wordt voorkomen.

Financiële aspecten

Deze maatregelen worden financieel haalbaar geacht voor een gemiddeld bedrijf in de sector.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Voorzorgsmaatregelen tankenJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • 0/--
  Mogelijk zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect