Preventieve maatregelen i.v.m. opslag

Beschrijving

 • Zorg voor orde en netheid: zie ook 'Regelmatige reiniging van het bedrijfsterrein en de afvoerkanalen'.
 • Verklein het oppervlak waarop vervuilende materialen worden opgeslagen zo veel mogelijk (Boogaerd en van der Hulst, 2004; p.24).
 • Train medewerkers in procedures voor de opslag en inspectie van voorwerpen.
 • Inspecteer opslagcontainers om mogelijke lekken te ontdekken en preventief onderhoud uit te voeren.
 • Inspecteer leidingsystemen (pijpleidingen, pompen, flenzen, koppelingen, slangen en kleppen) op defecten of lekken.
 • Voer periodieke inspecties uit bij containers en vaten op roestvorming.
 • Inspecteer de voertuigen en apparatuur die buiten opgeslagen wordt op lekkende motoren, afbladderende/roestende bumpers, afbladderende lak, verzinkt metaal.
 • Sla accu’s op in een lekvrije container.
 • Inspecteer de opslaglocatie van vloeistoffen regelmatig op volle lekbakken en andere problemen.
 • Zorg dat er zo min mogelijk afstromend hemelwater op locaties komt waar materialen worden opgeslagen die voor extra verontreiniging kunnen zorgen (bv. omleidingsconstructies zoals randen, bermen, insluitingsgreppels, aflopende oppervlakken en verhoogde betonvloeren) of andere equivalente maatregelen.

Toepasbaarheid

Bij een aantal maatregelen zijn formulering als ‘zoveel / zo min mogelijk’ toegevoegd. Dit betekent dat bij de implementatie van deze maatregel een evenwicht moet gezocht worden tussen enerzijds het zoveel mogelijk vermijden van verontreiniging van hemelwater, en anderzijds praktische overwegingen voor de bedrijfsvoering. Zo is het gebruik van bermen en dergelijke niet altijd toepasbaar omdat het het verkeer op het terrein kan belemmeren. Ook is bijvoorbeeld voor het uitsorteren van materialen een voldoende grote oppervlakte nodig.

Milieuaspecten

Deze maatregelen kunnen voor een deel vermijden dat verontreiniging in het afstromend hemelwater terechtkomt.

Financiële aspecten

Deze maatregelen vragen beperkte investeringen, en extra personeelsinzet.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Preventieve maatregelen i.v.m. opslagJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • 0/--
  Mogelijk zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect