Toepassen van hydrofiele of keramische rollen

Beschrijving

Eén van de functies van isopropylalcohol (IPA) in het vochtwater is ervoor te zorgen dat de steeds dunner wordende waterfilm op de vochtrollen intact blijft, ondanks de hoge omwentelingssnelheid en de enorme drukken die kunnen ontstaan tussen de rollen. De vochtrollen, bestaande uit chroom of rubber, transporteren het vochtwater van het reservoir naar de drukplaat. Door een deel van de vochtrollen te vervangen door andere materialen is het mogelijk om de vochtfilm met minder of zelfs geheel zonder IPA intact te houden. De rollen kunnen worden vervangen door keramische rollen of door hydrofiele rollen van een zachter en poreuzer soort rubber. Het vochtwater blijft op deze rollen beter plakken waardoor er minder IPA nodig is voor eenzelfde resultaat. Afhankelijk van de maatregelen die reeds worden toegepast om IPA te reduceren, kan de IPA-concentratie aan de hand van deze rollen met 2 à 3% worden verlaagd. Belangrijk hierbij is dat zowel de hydrofiele rubberen als de kermaische rollen bijkomend onderhoud vereisen. Zodra deze rollen te veel vervuilen en de poriën dicht geraken, neemt het watervoerende vermogen af.

Toepasbaarheid

Dit is toepasbaar bij offsetdrukkerijen die IPA (of IPA-vervangers) gebruiken. De techniek wordt best toegepast als aanvulling op andere IPA-reducerende maatregelen. Naar schatting wordt de maatregel in ongeveer de helft van de offsetdrukkerijen toegepast (toepassingsgraad van 46% in 2009 (Febelgra en Fetra, 2011). Er dient wel te worden opgemerkt dat deze rollen in het algemeen sneller beschadigd geraken en daarom sneller moeten worden vervangen dan de rollen van staal of hard rubber.

Milieuaspecten

De techniek leidt tot een lager verbruik van IPA en een vermindering van de daaruitvolgende VOS-emissies. Doordat de hydrofiele en keramische rollen vaker moeten vervangen worden, is er een grotere afvalstroom (EIPPCB, 2007).

Financiële aspecten

De investering hangt af van de breedte van de pers en het aantal vochtrollen dat vervangen wordt. De prijs van de rollen uit zacht rubber zijn vergelijkbaar met deze uit hard rubber (ca. 250-1.000 euro per stuk). De keramische rollen kosten ca. 2.000-3.000 euro per stuk (EIPPCB, 2007). Zowel de hydrofiele als de keramische rollen moeten echter vaker vervangen worden dan de conventionele rollen. Meestal is vervanging van één rol per kleurenunit nodig. Voor een middelgrote vier kleuren vellenpers komt dit op ca. 8.000-12.000 euro. Door een lager IPA-verbruik, worden hierop kosten bespaard.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Toepassen van hydrofiele of keramische rollenvgtg 1
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect

1 Enkel BBT in geval van een doorgedreven IPA-reductie in het bedrijf, als aanvulling op andere maatregelen (4.2.1 t.e.m. 4.2.3).