Afvalwater zuiveren

Beschrijving

Doel:

  • afvalwater zuiveren in functie van het vooropgestelde doel (hergebruiken, recycleren, lozen).

Aandachtspunten:

  • Verregaand hergebruik van water kan leiden tot het ontstaan van concentraatstromen.
  • WASS is een beslisondersteunend instrument dat is opgesteld door het BBT-kenniscentrum van VITO dat de overheid, de bedrijven en milieuadviesbureaus helpt bij het zoeken naar mogelijke combinaties van zuiveringstechnieken om een bepaald afvalwaterprobleem op te lossen. WASS bevat 42 technische fiches waarin informatie is terug te vinden over afvalwaterzuiveringstechnieken of uitvoeringsvormen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van afvalwaterzuiveringstechnieken die kunnen ingezet worden in de vlees- en visverwerkende industrie voor de verwijdering van één of meerdere parameters uit het bedrijfseigen afvalwater.
  • Een aantal vergunningsdossiers van Vlaamse vlees- en visverwerkende bedrijven vermeldt concrete afvalwaterzuiveringstechnieken die effectief in de praktijk worden toegepast.

Tabel: Afvalwaterzuiveringstechnieken die worden of kunnen toegepast worden in de vlees- en visverwerkende industrie voor de verwijdering van één of meerdere parameters uit het afvalwater

 

Milieuaspecten

In:

  • chemicaliën;
  • energie.

Uit:

  • geur (eigen aan organische stromen);
  • afval (filtermateriaal, slib);
  • energie (valorisatie biogas, dat vrijkomt bij anaerobe biologische waterzuivering).