Conserveren

Beschrijving

Doel:

 • houdbaarheid van de eindproducten verlengen.

Aandachtspunten:

 • voorbeelden van toegepaste handelingen zijn:
  • ontvormen;
  • thermisch behandelen:
   • blancheren:
    • onderdompelen in kokend water;
   • koken:
    • in water:
     • verpakking: met/zonder kookverpakking;
     • temperatuur: 72°C-80°C;
     • duur: 5-8 uren;
     • in kookketels, kookdouches of kooktunnels;
     • lozing water: discontinue/recuperatie;
    • via douchesysteem;
    • door middel van stoom:
     • in kookkasten;
     • in stoomoven;
    • in hete luchtovens;
   • bakken;
   • braden;
   • roosteren;
   • frituren;
   • pasteuriseren/steriliseren/autoclaveren (+afkoelen); in batches of continue procesvoering:
    • pasteuriseren (kerntemperatuur 71°C):
     • voorbeeld: halfconserven;
     • verpakkingsmateriaal: blik, glas of plastic;
     • producten: vlees en vis (met een hoge zuurtegraad);
     • behandelingstechniek: verhitten bij 65-90°C gedurende 20-30 min in een pasteuriseermachine zonder de eigenschappen (bv. smaak en uitzicht) van de producten te wijzigen; vervolgens wordt de verpakking stapsgewijs afgekoeld met koelwater via het tegenstroomprincipe;
     • bewaring: <4°C;
     • houdbaarheid: 1 jaar tot onbeperkt;
    • steriliseren (kerntemperatuur 121°C):
     • voorbeeld: volconserven;
     • verpakkingsmateriaal: blik, glas;
     • producten: vlees en vis (bv. zalm, sardines en tonijn);
     • behandelingstechniek: verhitten bij 110-150°C gedurende 20 min (droge producten die vochtig mogen worden)/bij 240°C gedurende 2-3 uren (droge producten die niet vochtig mogen worden) in een sterilisator (afgesloten van de buitenlucht en onder druk) waardoor de smaak van het product sterk kan veranderen; vervolgens wordt de verpakking stapsgewijs afgekoeld met koelwater via het tegenstroomprincipe;
     • bewaring: koel en droog;
     • houdbaarheid: 1 jaar tot onbeperkt;
    • autoclaveren:
     • verhitten onder verhoogde druk;
   • microgolfbehandeling (bv. pastei):
    • wisselend compresseren en decompresseren;
    • koelen met vloeibare stikstof (cryogene koeling) (voorkomen van barsten);
  • chemisch behandelen mbv toegelaten stoffen (www.health.belgium.be):
   • conserveringsmiddelen: sorbinezuur; benzoëzuur, nitraat, nitriet, sulfieten, zwavelig zuur, natamycine (darmen);
   • antioxidantia: difenyl, tocoferol (vitamine E) in plantaardige oliën, ascorbinezuur (vitamine E);
   • voedingszuren: azijnzuur, melkzuur, citroenzuur, wijnsteenzuur, glucono-delta-lacton;
   • emulgeer- en verdikkingsmiddelen: fosfaten;
   • geur- en smaakstoffen: glutaminaat, guanylzuur, inosinaat, rookaroma;
  • bestralen:
   • gamma-stralen;
   • ioniserende straling (gamma straling, e-beam of röntgenstralen);
   • electronenbundels;
   • radiofrequente straling (elektromagnetische straling tussen 30 kHz en 300 MHz);
   • microgolftechnieken (elektromagnetische straling tussen 300 MHz en 300 GHz);
   • gepulseerde lichtstralen (High Intensity Light, HIL);
   • infrarood (IR);
   • ultraviolet (UV)-straling;
   • ohmic heating (Joule heating);
  • fermenteren:
   • inwerking melkzuurbacteriën tot een gewenste zuurtegraad;
  • roken (rook met daarin ook fenolen, harsen, zuren) (+ afkoelen):
   • doel: de verschillende componenten in rook zorgen voor:
    • microbiologische remming;
    • antioxidant;
    • aroma vorming;
    • kleurvorming;
    • huidvorming.
   • rookproces:
    • vanaf 250°C: start rookvorming;
    • rookvorming: vanaf 300°C;
    • vanaf ongeveer 400°C: teerproducten worden gekraakt;
    • boven 500°C: rook verbrandt; hoe meer hout verbruikt wordt bij dezelfde rookopbrengst, hoe meer ongewenste verbindingen zoals PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) vrijkomen;
    • voorkomen van ongewenste emissies (bv. PAKs): luchttoevoer beperken;
    • vanuit veiligheidsoogpunt: voldoende zuurstof toevoegen; bij een te laat zuurstofgehalte kan een zeer explosief mengsel ontstaan;
   • hulpstoffen: zagemeel, houtkrullen;
   • continu proces (hammen, worsten) / batch proces (spek, worsten);
   • heet/koud roken (in een rookhuis, rookkast of gesloten rooksysteem):
    • directe verbranding (mbv houtblokken, houtkrullen of zaagsel):
     • verbrandingsrook (gloeirook);
     • wrijvingsrook;
     • condensrook;
     • elektrostatische rook.
    • indirecte verbranding (d.m.v. houtblokken, houtkrullen of zaagsel in contact te brengen met hete metalen roosters of platen, waardoor deze gaan smeulen en rook afgeven of door middel van wrijving):
     • vernevelingsinstallaties;
     • verdampingsinstallaties;
     • sproeiinstallaties;
     • dompelinstallaties.
   • vloeibaar of chemisch roken:
    • vernevelen met of onderdompelen in opgeslagen rook;
    • rookgenerator:
     • vloeibare rook verkregen door de verbranding van hardhoutsoorten;
     • tijdens de verbranding wordt de rook opgevangen in water, gezuiverd en gefilterd;
     • geen rookuitstoot;
     • geen teer en verbrandingsassen (opgevangen via een waterslot);
     • rookproductie en temperatuur (+/- 400°C) beter regelbaar;
     • minder houtverbruik (tot 10% reductie);
    • frictie rookgenerator:
     • hermetisch gesloten systeem;
     • rook gevormd door wrijving met relatief lage temperatuur (350°C);
     • geen teeraanslag (minder agressieve reinigingsproducten nodig);
    • (toegelaten) rookaroma’s (www.health.belgium.be);
    • rookgasreiniging:
     • naverbrander (bij een temperatuur van 600°C, reductie 60% ->99%) en recirculatie naar de rookkamer;
     • gaswasser (reductie 50-80%);
     • condensor (nat roken);
     • verhogen emissiepunt.
  • drogen
   • producten: gepekelde en/of gerookte vleeswaren, droge worst, salami, stokvis, klipvis, gedroogde schar;
   • behandelingstechniek:
    • via warme lucht van 40-50°C (gepekelde of gerookte vleeswaren);
    • vochtgehalte terugbrengen naar ongeveer 12% zodat m.o. zich niet verder kunnen ontwikkelen;
    • tunnel- of kamerdroger; wervelbeddroger, sproeidroger, filmdroger, vacuümdroger:
     • bewaring: max. 7°C, koel, droog, donker;
     • houdbaarheid: half jaar tot een 1 jaar; nagenoeg onbeperkt i.g.v. koeling;
    • QDS (Quick Dry Slice Drying):
     • combinatie van luchtdroging en vacuumdroging;
    • superheated steam drying:
     • gesloten droogsysteem met oververhitte stoom;
  • evaporeren, vriesdrogen, dehydrateren:
   • behandelingstechniek:
    • water aan product onttrekken bij een zeer lage temperatuur (bevriezen);
    • in een luchtdicht afgesloten ruimte;
   • houdbaarheid: gedurende langere tijd;
  • hogedrukbehandeling.

opmerking

Op de website van food factury of the future (http://www.f-3.be/content/factsheets-world-class-productiontechnologies [1]) zijn techniekbladen terug te vinden met daarin een beknopt overzicht van de innovatieve technologieën met betrekking tot kwaliteit en houdbaarheid in de voedingsindustrie. O.a. de volgende technieken komen aan bod:

 • hoge druk pasteuriseren, met name Hoge hydrostatische druk (HHD) / High hydrostatic pressure (HHP) / High Pressure Processing (HPP)/ Ultra High Pressure Processing (UHP) / Pascalisatie / Pressure Assisted Thermal Sterilisation (PATS);
 • Pulsed Electric Field (PEF);
 • microgolven;
 • radiogolven;
 • ohmic heating;
 • irradiatie;
 • gepulseerd licht;
 • ultraviolet (UV);
 • infrarood (IR);
 • koud plasma.

Milieuaspecten

In:

 • energie (roken, bakken, koken, drogen, koelen);
 • hulpstoffen (bv. hout voor roken);
 • oliën/vetten;
 • water (bv. koken, roken);
 • conserveringsmiddelen;
 • antioxidantia (bv. chemisch behandelen).

Uit:

 • afval:
  • dierlijke bijproducten;
  • gebruikte oliën/vetten (frituren);
  • filtermateriaal;
  • as en sintels (roken);
 • afvalwater (kookvocht, condensaat, spui van de gaswasser);
 • geur (bv. roken);
 • stof (bv. roken);
 • geluid;
 • restwarmte;
 • emissies naar de lucht (roken) [2]:
  • stikstofgas;
  • koolstofdioxide;
  • koolstofmonoxide;
  • stikstofoxiden;
  • zwaveldioxide;
  • roet en teer;
  • PAK;
  • formaldehyde;
  • vliegas (en andere verbrandingsresten);
 • emissies van ozon (bij bestralen).


[1] Laatst geraadpleegd op 23/04/2015

[2] Geen kwantitatieve informatie beschikbaar op niveau van de processen voor de verwerking van vlees en vis.