Luchtemissies behandelen

Beschrijving

Doel:

  • afgassen/met geurcomponenten beladen lucht behandelen.

Aandachtspunten:

  • LUSS is een beslisondersteunend instrument dat is opgesteld door het BBT-kenniscentrum van VITO dat kan helpen bij een eerste screening van mogelijke technieken om een luchtverontreiniging op te lossen. LUSS bevat 43 technische fiches waarin informatie is terug te vinden over luchtzuiveringstechnieken of uitvoeringsvormen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van luchtzuiveringstechnieken die kunnen ingezet worden in de vlees- en visverwerkende industrie voor de verwijdering van één of meerdere parameters uit het afgas.

Tabel: Luchtzuiveringstechnieken die kunnen toegepast worden in de vlees- en visverwerkende industrie voor deverwijdering van één of meerdere parameters uit het afgas

Milieuaspecten

In:

  • chemicaliën;
  • energie;
  • water.

Uit:

  • afval (filtermateriaal, biologisch slib);
  • afvalwater (wasser).