Reinigen en desinfecteren

Beschrijving

Doel:

 • reinigingen:
  • verwijderen van zichtbaar en onzichtbaar vuil met een schoonmaakmiddel om te voorkomen dat micro-organismen zich kunnen vermeerderen en verspreiden;
  • reinigingsproducten moeten voldoen aan de detergentenverordening (648/2004) met als vereisten o.a. een totale biodegradeerbaarheid van de reinigingsproducten (zie bijlage III van de detergentverordening);
 • ontsmetten of desinfecteren:
  • chemisch verwijderen en/of doden van micro-organismen en sporen;
  • installaties, materiaal, recipiënten en ruimten reinigen (droog, nat, met chemicaliën) om besmetting van het voedsel te voorkomen.

Aandachtspunten:

 • rekening houden met de van toepassing zijnde (strenge) hygiënische eisen;
 • chemicaliën worden zowel afzonderlijk als gecombineerd op de markt gebracht;
 • voorbeelden van toegepaste reinigingsmiddelen:
  • detergenten:
   • anionische, kationische en/of niet-ionische;
   • zuren:
    • op basis van H3PO4, citroenzuur;
    • verwijdering van kalk- en ijzeraanslag, vet, eiwitten;
   • basen:
    • op basis van NaOH;
    • verwijdering van organische resten;
  • desinfectiemiddelen:
   • chemische desinfectantia kunnen in verschillende groepen ingedeeld worden volgens hun werking:
    • sterk oxidatieve middelen (bv. peroxiden, perazijnzuur en ozon);
    • producten op basis van chloor (bv. hypochloriet) of jodium;
    • oppervlakte actieve componenten zoals quaternaire ammoniumzouten, amfoteren en zure anionische componenten;
    • aldehyden, zoals formaldehyde en gluteraldehyde (zorgen voor een snelle kiemdoding);
   • fysische reiniging en desinfectie van oppervlakten, bv.:
    • plasma inactivatie;
    • ioniserende straling;
    • UV licht;
    • ultrasone geluiden in combinatie met enzymen of ozon;
    • toepassen van elektrische velden.

opmerking

De efficiëntie van een desinfectie wordt beïnvloed door pH, temperatuur, concentratie, contacttijd en onreinheden (bv. voedingspartikels en vuilresten). Desinfectantia worden vaak gecombineerd met reinigingsproducten (bv. detergenten en enzymen) om de efficiëntie van de desinfectie te verhogen (synergistische werking).

Milieuaspecten

In:

 • water;
 • energie;
 • chemicaliën.

Uit:

 • afvalwater (belast met organische stoffen, vetten, eiwitten en restanten van reinigings- en ontsmettingsmiddelen (bv. chloriden, P-verbindingen);
 • afval: (resten) chemicaliën.