Opslag/afvoer dierlijke bijproducten

Beschrijving

Doel:

  • bijproducten van dierlijke oorsprong tijdelijk opslaan in afwachting van het transport naar de externe verwerker.

Aandachtspunten:

  • Een overzicht van technieken, verwerkingsopties en afvoerfrequentie van dierlijke bijproducten die ontstaan in vlees- en visverwerkende bedrijven is weergegeven in onderstaande tabellen.

Tabellen: Overzicht van opslagtechnieken, verwerkingsopties en afvoerfrequentie van dierlijke bijproducten die ontstaan in vlees- en visverwerkende bedrijven

Milieuaspecten

In:

  • energie (koeling);
  • water (reinigen recipiënten);
  • hulpstoffen (recipiënten).

Uit:

  • geur;
  • restwarmte;
  • afvalwater (reinigen recipiënten);
  • vast afval (niet herbruikbare recipiënten).