Detectoren voor breuken in de papieraanvoer

Beschrijving

Detectoren in de drukpers kunnen scheuren opsporen in de papieraanvoer die tegen hoge snelheid door de rotatiepers gaat. Indien een breuk of scheur wordt gedetecteerd, kan de drukpers stilgelegd worden. Door de drukpers stil te leggen als gevolg van een breuk kan het papierafval verminderd worden en kan schade aan de drukpers vermeden worden.

Toepasbaarheid

Deze techniek is enkel toepasbaar voor rotatiedrukpersen (offset, flexo, diepdruk), zowel in nieuwe als bestaande persen. Voor het plaatsen in bestaande persen zijn een aantal aanpassingen vereist (bv. koppeling aan een automatische stop van de pers).

Milieuaspecten

Door tijdig breuken te detecteren kan heel wat papierafval vermeden worden. Bovendien wordt zo ook de verspilling van andere producten (bv. inkt, lak, toevoegmiddelen) en beschadiging van de drukpers vermeden.

Financiële aspecten

Bij nieuwe drukpersen kan deze techniek worden toegepast zonder grote investeringen. Voor bestaande drukpersen hangen de investeringen af van de nodige aanpassingen (bv. koppeling en afstellen van drukpers). Door een vermindering van het papierafval worden kosten bespaard.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Detectoren voor breuken in de papieraanvoervgtg 1
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect

1 BBT voor nieuwe drukpersen (rotatie); voor bestaande installaties te beoordelen op bedrijfsniveau.