Preventieve maatregelen

Beschrijving

Door het toepassen van een aantal preventieve maatregelen kan het gebruik van grond- en hulpstoffen en de productie van afvalstoffen in een bedrijf aanzienlijk beperkt worden. Deze maatregelen omvatten meestal procedurele of organisatorische aanpassingen. Enkele voorbeelden hiervan voor een grafisch bedrijf zijn:

 

 • Nauwkeurig en zorgvuldig werken met grond- en hulpstoffen
 • Vermijden van verspilling van grond- en hulpstoffen door gebruik te maken van doseersystemen (bv. inktweegschalen)
 • Goed leegmaken van verpakkingen van grond- en hulpstoffen (bv. oplosmiddelen, inkten, lijmen)
 • Zoveel mogelijk opwerken en hergebruiken van inktresten
 • Efficiënt gebruik van poetsdoeken
 • Verpakkingsafval zoveel mogelijk vermijden (bv. herbruikbare inktcontainers)
 • Afval selectief inzamelen en afvoeren
 • Voorkomen van storingen, lekkages en uitval door regelmatig onderhoud aan apparatuur
 • Goede en voortdurende opleidingen en instructies voor het personeel
 • Good housekeeping toepassen

Toepasbaarheid

Preventieve maatregelen voor de beperking van grond, hulp- en afvalstoffen zijn toepasbaar in alle grafische bedrijven en voor ieder drukproces. Elk bedrijf in de grafische sector past wel één of meerdere preventieve maatregelen toe.

Milieuaspecten

Het gebruik van grond- en hulpstoffen en de productie van afvalstoffen kan aanzienlijk beperkt worden door het toepassen van preventieve maatregelen.

Financiële aspecten

Het toepassen van deze preventieve maatregelen ter beperking van de grond-, hulp- en afvalstoffen vraagt meestal geen grote investeringen. De eventuele extra kosten die deze maatregelen met zich meebrengen wegen in de meeste gevallen niet op tegen de extra besparingen op de aankoop van grond- en hulpstoffen. De maatregelen kunnen een bedrijf dan ook aanzienlijke kostenbesparingen opleveren.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Preventieve maatregelenJa
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect