Gebruik van overnightinkten en –sprays

Beschrijving

Overnightinkten onderscheiden zich van de gangbare inktsoorten door een sterk vertragende droging, onder andere in het inktwerk van de drukpers. De overnight-inkten drogen niet uit door toevoeging van anti-oxidanten waardoor er geen vel bovenop de inktlaag wordt gevormd. De inkt kan enkele uren op een stilstaande drukpers blijven zitten zonder dat de inkt op de rollen aandroogt. De overnightsprays worden gebruikt om drukrollen (en eventueel ook de inktbak) in te spuiten, waardoor uitdroging wordt tegengegaan.

Doordat geen vellen gevormd worden bovenop de inkt in de inktbak en op de rollen, moeten de inktbakken minder vaak schoongemaakt worden. Het gebruik van overnight-inkten en -sprays voorkomt op die manier inktresten.

Toepasbaarheid

Overnightinkten en –sprays zijn toepasbaar bij offsetpersen indien er met lange tussenpozen dezelfde drukopdracht of kleur wordt gedrukt. De toepasbaarheid is bovendien sterk afhankelijk van de papiersoort en de pers. Doordat overnigthinkten voornamelijk drogen door absorptie in het papier, kunnen er inktproblemen ontstaan bij substraten die minder goed absorberen.

Milieuaspecten

Het gebruik van overnightinkten en –spray resulteert in een verminderde aankoop van inkt en in een reductie van de hoeveelheid inktafval en reinigingsmiddelen.

Financiële aspecten

De kostprijs van overnightinkten en –sprays is afhankelijk van de kwaliteit ervan, maar is iets hoger dan deze van conventionele inkten. Bij gebruik van een overnightinkt is echter ca. 5 - 10% minder inkt nodig in vergelijking met conventionele offsetinkten.  Bovendien wordt er ook bespaard op de afvalverwijderingskosten van inktresten.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Gebruik van overnightinkten en –spraysvgtg 1
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect

1 BBT in geval er met lange tussenpozen eenzelfde drukopdracht of kleur wordt gedrukt, en afhankelijk van papiersoort en pers.