Inline-kleurmeting

Beschrijving

Met de traditionele kleurmeetsystemen worden de kleuren gecontroleerd van enkele vellen die sporadisch en manueel door de drukker uit de gedrukte stapel worden gehaald. Een inline-kleurmeetsysteem, ingebouwd in de drukpers, laat toe om automatisch de kleuren te meten en indien nodig bij te stellen. Dit systeem gaat per druktoren (kleur)metingen uitvoeren die op een computer worden weergegeven. Het grote voordeel van dit systeem is dat het drukwerk sneller op kleur wordt gebracht. Hierdoor verminderen de steltijden en zal de hoeveelheid papierinschiet, inkt- en hulpstoffenverbruik afnemen. Omdat het systeem ook automatisch de kleurinstellingen bijstelt tijdens het drukproces zal de pers minder vaak moeten onderbroken worden. Indien er hoge kwaliteitseisen worden gesteld, kan de uitval echter nog steeds aanzienlijk zijn.

Toepasbaarheid

Een inline-kleurmeetsysteem kan worden toegepast bij elk drukproces en vooral bij meerkleurendruk. Bij nieuwe persen zit een inline-kleurmeetsysteem vaak ingebouwd in de pers. Reeds bestaande persen kunnen worden uitgebouwd met dit systeem. Grotere drukkerijen passen geregeld een inline-kleurmeetsysteem toe.

Milieuaspecten

Doordat de steltijden aanzienlijk verminderen en de kleuren tijdens het drukproces stabiel worden gehouden, neemt het papierafval, het inktverbruik en het gebruik van andere hulpstoffen (bv. electriciteit, gas, vochtwater) af in vergelijking met een conventionele kleurmeting.

Financiële aspecten

De kostprijs voor een inline-kleurmeetsysteem bedraagt ca. 200.000-300.000 euro (leveranciersinfo). Om dit systeem in te bouwen in bestaande persen zijn bovendien zeer grote investeringen vereist. Vandaar dat kleine en middelgrote drukkerijen vaak niet in staat zijn om een inline-kleurmeetsysteem aan te schaffen. Regelmatig onderhoud en calibratie is ook hier onontbeerlijk.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Inline-kleurmetingvgtg 1
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect

1 Techniek op bedrijfsniveau te beoordelen, vooral BBT voor grotere bedrijven.