Reductie van papierafval

Beschrijving

Papierafval kan in een drukkerij behoorlijk oplopen, alsook de kosten die hiermee gepaard gaan. Om het papierafval in een drukkerij te reduceren publiceerde Febelgra de gids “Papierafvalpreventie in de grafische sector” (2007). Hierin staan enkele maatregelen beschreven die een reductie van het papierafval tot gevolg kunnen hebben. Het toepassen van een of meerdere van deze maatregelen wordt aanbevolen, bv.:

 • Een goede communicatie tussen de verschillende afdelingen
 • Tijd maken voor een goede nacalculatie
 • Het meest gepaste formaat gebruiken
 • Rekening houden met de looprichting van het papier
 • Hergebruiken van inschiet als verpakkingsmateriaal
 • Wegen van papierafval

Door bijvoorbeeld zelf het papierafval te wegen en in kaart te brengen, ontstaat een beter inzicht in de effectieve papierafvalproductie van een bedrijf en is men niet meer afhankelijk van de metingen van de papierophaler. Door de papierafvalhoeveelheid te kennen (eventueel voor iedere drukpers afzonderlijk), is het bovendien makkelijker om eigen maatregelen uit te werken en uit te dragen. Ook het opvolgen van bepaalde uitval/verliezen wordt veel makkelijker. Er bestaan verschillende types weegmogelijkheden: weegschaal rechtstreeks in de vork van de vorklift, weegplateaus onder de containers of de installatie van palletwegers onder de paletten (Febelgra, 2007). De hoeveelheid papierafval kan nadien gekoppeld worden aan bijvoorbeeld de pers, de drukker, het type drukorder of de papiersoort.

Toepasbaarheid

Een of meerdere maatregelen ter reductie van papierafval zijn toepasbaar in elke drukkerij waar op papier/karton wordt gedrukt.

Milieuaspecten

Door het nemen van een of meerdere maatregelen kan er makkelijker bespaard worden op papierafval en kunnen er makkelijker gerichte maatregelen worden genomen (zoals het bewustmaken van het personeel).

Financiële aspecten

De kostprijs is sterk afhankelijk van de toegepaste maatregel. In het algemeen zijn de kosten gering en kunnen er grote besparingen optreden. Heel wat van deze maatregelen kunnen met beperkte (organisatorische) aanpassingen worden toegepast. De kostprijs voor het wegen van papierafval is heel wat hoger. De gemiddelde prijs van vorkhefweegsystemen varieert van 3.500 tot 7.000 Euro (incl. ombouwen en standaard weegindicator). Weegbalken kosten gemiddeld ca. 2.000 Euro (leveranciersinfo).

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Reductie van papierafvalJa
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect