Inktreductiemethode (UCR/GRC)

Beschrijving

Bij de conversie van RGB (rood, groen, blauw)-beelden naar CMYK (cyaan, magenta, geel, zwart) kan 'grijs' (gelijke delen RGB) op verschillende manieren worden omgezet naar CMYK. Daar kan grijs (of zwart) puur zwart zijn of ongeveer gelijke delen CMY of een combinatie van beide. Door gebruik van ongeveer gelijke delen CMY zitten vele ICC-profielen aan een maximale inktdekking van 300 à 330% (voor het diepste zwart). Er zijn technieken om (een deel van) de gelijke delen CMY te vervangen door puur zwart. Er zijn twee mogelijkheden daarvoor: ofwel doet men dat bij de conversie van RGB naar CMYK (meestal bij de designer), ofwel gaat men op het einde inktreductie toepassen net voor de platen belicht worden. Daar worden dan de CMYK-percentages herberekend, naar meer zwart en minder CMY.

Under Color Removal (UCR) zorgt ervoor dat donkere tinten in het full color drukprocédé niet worden opgebouwd uit volle inktlagen van de vier drukkleuren CMYK. De donkere kleur wordt vooral bereikt door meer zwart te gebruiken en daardoor minder de kleuren. Het voordeel is bovendien dat het de detaillering ten goede komt.
UCR heeft alleen effect op de diepere (donkere) tinten.

Gray Component Replacement (GCR) is een variant van UCR. Bij deze achromatische kleurverwijdering wordt een minimum aan kleuren berekend en wordt zwart toegevoegd om de gewenste kleurdiepte te bereiken. Bij GCR worden bijna gelijke aandelen CMY vervangen door zwart. De 'vervuiling' in een kleur wordt dan niet door een complementaire kleur bereikt, maar door zwart.

Voor de conversie van RGB naar CMYK zijn er speciale profielen aangemaakt, die gratis beschikbaar zijn. Meer info is te vinden via:

Toepasbaarheid

Deze inktreductiemethodes kunnen worden toegepast in de prepress van elk drukproces. Dit werkt natuurlijk enkel wanneer er van RGB vertrokken wordt. Als de drukker een PDF binnenkrijgt die al is omgezet naar CMYK, dan moet er wel een andere methode gebruikt worden (nl. inktreductie- of inktoptimalisatiesoftware).

Milieuaspecten

De inktreductiemethodes zorgen voor een lager inktverbruik (de exacte hoeveelheid is moeilijk in te schatten en is ook van het type drukwerk afhankelijk). Maar er ontstaan vooral ook minder problemen met inktdroging en met het overzetten van inkt, met minder afval in de afwerking en minder afgekeurde jobs tot gevolg.

Financiële aspecten

Met deze maatregel kunnen voornamelijk kosten worden bespaard. Het inktverbruik kan met ca. 10% worden verminderd. Aangezien de inktkosten ongeveer 2 tot 5% van de totale kosten van het drukwerk bedragen (afhankelijk van de bronnen en het type drukwerk), kan deze maatregel tot een aanzienlijke kostenbesparing leiden.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Inktreductiemethode (UCR/GRC)Ja
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect