Gebruik van nauwkeurige inktweegschalen

Beschrijving

Om nauwkeurig inkten af te wegen om bijvoorbeeld met elkaar te kunnen mengen, kan er gebruik worden gemaakt van nauwkeurige inktweegschalen. Deze weegschalen hebben een ingebouwde computer met in het geheugen alle mengverhoudingen voor PMS-kleuren (Pantone Matching System) en een rekensystematiek dat tijdens het mengen van de inkten nauwkeurig aangeeft hoeveel van welke kleur er nog moet worden toegevoegd. Werken met mengapparatuur leidt tot een verminderde kans op het mengen van teveel inkt en maakt het mengen van de inkten nauwkeuriger en minder tijdrovend. De toegenomen nauwkeurigheid maakt het bovendien mogelijk om, als er toch te weinig inkt blijkt te zijn, de inkt bij te mengen zonder dat er kleurverschil over de oplage ontstaat. Dit heeft weer tot gevolg dat er minder veiligheidsmarge in de te mengen hoeveelheid hoeft te worden opgenomen. Een zekere veiligheidsmarge is echter noodzakelijk om de eventueel bijkomende inschiet- of uitvalverliezen te compenseren.

Toepasbaarheid

In alle bedrijven waar kleuren nauwkeurig moeten worden afgewogen en waar kleuren met elkaar worden gemengd, zijn dergelijke weegschalen en mengapparatuur toepasbaar. Vooral voor bedrijven met een hoog inktverbruik aan CMYK of aan sportkleuren zijn deze weegschalen interessant. Hier worden ze dan ook reeds regelmatig gebruikt.

Milieuaspecten

Doordat inkten nauwkeuriger kunnen afgewogen worden, zal er minder inktafval ontstaan.

Financiële aspecten

De kosten voor inktweegschalen zijn afhankelijk van de nauwkeurigheid en bedragen ca. 1.000-3.000 euro (leveranciersinfo). Het gebruik van inktmengsystemen, met bijhorende software, is vaak gekoppeld aan het gebruik van (complexere) spectrofotometers. Deze inktmengsystemen zijn dan ook alleen voor grote bedrijven haalbaar (met ongeveer een jaarlijks inktverbruik van 100 ton).

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Gebruik van nauwkeurige inktweegschalenJa
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect