Printoptimalisatie

Beschrijving

Om de efficiëntie van grafische bedrijven te optimaliseren worden de productieprocessen steeds meer geautomatiseerd en wordt de informatie tussen de verschillende productiestappen steeds beter uitgewisseld. Het is van groot belang dat dit op een gestandaardiseerde manier gebeurt zodat bijvoorbeeld zoveel mogelijk dezelfde kleuren verkregen worden op het beeldscherm, kleurenproef en op het uiteindelijke drukwerk. Het doorvoeren van een printstandaardisatie betekent het afstemmen van alle elementen van de productie op elkaar, vanaf het moment dat de drukopdracht wordt aangeleverd totdat het terug aan de klant wordt geleverd (Febelgra, 2007).

Een printstandaardisatie kan verschillende vormen aannemen in een bedrijf. Dit kan gaan van eenvoudige standaardisering, zoals het beperken tot enkele basiskleuren of papiersoorten, tot bijvoorbeeld het aanpassen van het hele productieproces volgens de ISO 12647-norm.

Een belangrijk onderdeel van printstandaardisatie is color management, namelijk het beheren van kleuren doorheen het gehele workflow-traject. Na aanvang van elk nieuw drukorder dient de drukpers ‘op kleur’ te worden gebracht. Dit gebeurt door het instellen van inktbakken die elk de inktverdeling over één zone van het drukbeeld beïnvloeden. Aangezien bij meerkleurendruk op eenzelfde machinedoorgang meerdere kleuren worden aangebracht en gezien het drukbeeld in verschillende zones kan worden ingedeeld, is het vooraf instellen van de diverse inktschuiven van groot belang om snel en efficiënt tot een goed resultaat te komen. Door het gebruik van computer-to-plate (CTP) in de drukvoorbereiding, beschikt men over geripte beelden die gebruikt worden om de drukvormen te vervaardigen. Deze geripte beelden kunnen aan de hand van specifieke software eveneens gebruikt worden om de inktverdeling over de verschillende zones te berekenen en dit voor elke kleur afzonderlijk. Deze berekende inktverdeling wordt vastgesteld in een bestand dat op een gestandaardiseerde manier is gedefinieerd. Als ook de drukpers over de geschikte technologie beschikt, kan dit bestand verder gebruikt worden als basis voor een goede voorinstelling van de verschillende inktzones.

Het belang van een goede printstandaardisatie werd ook erkend door heel wat grafische bedrijven en leveranciers en leidde tot de oprichting van de International Cooperation for Integration of Prepress, Press, and Postpress. De bedoeling was om een standaard formaat en programma te ontwikkelen voor de uitwisseling van alle productiegegevens tussen prepress, press en postpress, bv. PPF (CIP3), later JDF (CIP4) genoemd. Dit systeem werd verder ontwikkeld tot JDF (Job Definition Format). JDF koppelt zowel alle onderdelen van de productie als de productie met de administratie van een bedrijf. Door de koppeling tussen de productie en administratie kunnen de werkelijke kosten van een opdracht snel en precies berekend worden. Bovendien kan de drukopdracht beter gepland en opgevolgd worden en verkorten de insteltijden aan de drukpers.

Toepasbaarheid

Printoptimalisatie in de vorm van een standaardisatie is in principe in meer of mindere mate toepasbaar in elk grafisch bedrijf en bij elk drukproces. Gezien de vele voordelen is een of andere vorm van printstandaardisatie aangeraden. Ook bij kleinere bedrijven kan dit toegepast worden, maar hier kan net de kracht schuilen in de kleinere specifieke drukopdrachten. Voor kleinere drukkerijen kan het vaak efficiënter zijn om zich in de diversiteit van drukopdrachten te specialiseren. Bij drukpersen waarbij een technologie als bv. CIP3 nog niet wordt toegepast, wordt de drukpers manueel op kleur gebracht of worden systemen gebruikt die de plaat kunnen lezen en de inktschuiven alsnog kunnen voorinstellen.

Milieuaspecten

Doordat onder andere de kleurinstelling binnen een minimale tijdsspanne wordt geoptimaliseerd, kan de papierinschiet in deze fase beperkt worden. Dit houdt uiteraard ook een beperking in van het verbruik van hulpstoffen (bv. inkt, lak, toevoegmiddelen, IPA) en van energie. Volgens Febelgra (2007) kan de invoering van CIP3 leiden tot een papierinschietreductie van ca. 50%.

Financiële aspecten

De investering in een printstandaardisatie is afhankelijk van de technologie en het aantal drukpersen. CIP3 kan bijvoorbeeld worden geïmplementeerd vanaf ongeveer 15.000 euro. Er wordt echter bespaard op de aankoop van onder andere papier, karton en hulpstoffen. Bovendien leidt de reductie in steltijd ook tot een kostenbesparing. De drukpersen kunnen namelijk efficiënter worden ingezet. Anderzijds vergt deze technologie ook bijkomende kosten naar onderhoud, bijvoorbeeld door de mechanische slijtage van de inktschuiven. CIP3 kan al terugverdiend worden op 3 maanden voor een grote drukkerij en op 1 jaar voor kleine drukkerijen met 1 pers (Febelgra, 2007). Omdat CIP3 aangesloten kan worden op meerdere persen, wordt de terugverdientijd korter bij meerdere persen. Eenvoudige vormen van printstandaardisatie zijn haalbaar voor elk grafisch bedrijf (bv. beperken tot enkele basiskleuren of papiersoorten).

ISO 12647

Door de steeds hogere eisen van klanten naar kwaliteit, voorspelbaarheid en doorlooptijd neemt de druk op de grafische sector alsmaar toe. Om de juiste kleur te leveren, ongeacht het gebruikte substraat, wordt werken volgens vaste standaarden steeds belangrijker. Hiervoor biedt het hanteren van ISO 12647 een mogelijke oplossing. In de ISO 12647-norm zijn op Europees niveau afspraken gemaakt om onder andere kwaliteit van het kleurenspectrum te waarborgen, optimalisatie te realiseren en om Europese samenwerking binnen de grafische sector te vergemakkelijken. Binnen ISO 12647 zijn vrijwel alle zaken rondom de procescontrole binnen het drukproces vastgelegd. Hierdoor wordt het mogelijk om drukwerk zeer voorspelbaar te produceren. Kleurproblematiek, ook bij herdruk, wordt sterk verminderd en productiekosten gaan omlaag. Bovendien garandeert een ISO 12647 conforme werkwijze een optimale kwaliteit van het drukwerk. Voor de verschillende drukprocessen zijn er afgeleiden van deze norm beschikbaar of in ontwikkeling.

Het invoeren van de ISO 12647-norm kent in het buitenland een grote toename (bv. Duitsland en Zwitserland). Ook in België trachten steeds meer bedrijven zich te certificeren volgens deze norm. De ISO 12647-certificering kan een behoorlijke investering betekenen. De kosten voor een audit en certificering voor een ISO 12647-norm variëren van 4.000 tot 7.000 Euro. Bovendien kunnen bijkomende investeringen vereist zijn om deze norm te behalen, zoals de aanschaf van spectrofotometers of opleidingen voor personeel. Invoering en certificering nemen ongeveer een half jaar tot een jaar in beslag (Febelgra, 2007).

Meer info over ISO 12647:  www.iso12467.info

 

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
PrintoptimalisatieJa
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect