Spaarsysteem op antismet-poederinstallaties

Beschrijving

Bij vellendruk wordt ieder vel drukdrager (papier of kunststof) in de uitleg van de pers bespoten met een fijn laagje antismet-poeder (bv. zetmeelpoeder). Dit poeder dient om te vermijden dat inkt van het ene vel op het ander wordt overgezet. Om het verbruik van antismet-poeder tot een minimum te beperken, kan gebruik gemaakt worden van een spaarsysteem. Dit systeem laat toe om de verstrooiing van het poeder te beperken tot de beïnkte zones. In een installatie zonder spaarsysteem wordt het poeder continu en over een maximale breedte verstrooid. De overdosis aan poeder wordt dan meestal door een afzuiginstallatie opgevangen en als afval afgevoerd.

Toepasbaarheid

Antismet-poeder wordt toegepast bij vellendruk op verschillende drukdragers. Bij verschillende drukprocessen is het nodig om de overzet van inkt te vermijden. Indien gebruik gemaakt wordt van UV-inkten, is er echter minder nood aan antismet-poeder.

Milieuaspecten

Een spaarsysteem op de installatie kan het verbruik van antismet-poeder aanzienlijk verminderen. Bovendien zorgt een spaarsysteem voor een reductie van stofproductie in de omgevingslucht.

Financiële aspecten

Een spaarsysteem is geen aparte installatie, maar maakt integraal deel uit van een antismet-poederinstallatie. Een antismet-poederinstallatie met spaarsysteem vergt een extra investering (ca. 15.000 euro extra ten opzichte van een installatie zonder spaarsysteem). Door het reduceren van het verbruik kan deze techniek de kosten van antismet-poeder besparen. De prijs voor antismet-poeder bedraagt ca. 10-15 euro per kilo (leveranciersinfo). Een spaarsysteem is dan ook alleen interessant voor nieuwe installaties en voor drukkerijen waarbij zeer grote hoeveelheden antismet-poeder worden gebruikt.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Spaarsysteem op antismet-poederinstallatiesvgtg 1
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect

1 Techniek op bedrijfsniveau te beoordelen, enkel BBT bij een groot verbruik aan antismet-poeder en bij nieuwe installaties.