Afschermen van open transportsystemen

Beschrijving

Open transportsystemen in de buitenlucht kan men afschermen van windinvloeden met langsschermen, dwarsschermen of overkappingen. (Infomil, 2006) In het geval van stuifgevoelige goederen die niet bevochtigd kunnen worden en waarbij de primaire maatregelen onvoldoende zijn om de vorming van stof te vermijden, is overkapping een minimum te nemen maatregel. Bij transportbanden beschermt de overkapping echter enkel de bovenste band waarop het goed zich bevindt. De terugkerende band is niet afgeschermd waardoor materiaal dat nog aan deze band kleeft, losgewrikt kan worden en kan verstuiven onder invloed van de wind. De mate waarin stofemissies optreden is afhankelijk van het goed (kleefbaarheid aan de band), het reinigen van de band aan het keerpunt (zie 4.5.3.12), en de hoogte waarop de transportband zich bevindt. Het plaatsen van zijschotten ter hoogte van de terugkerende band kan deze emissies enigszins beperken (Figuur 29).

Figuur 29: Afscherming van transportbanden

Toepasbaarheid

Het volledig behuizen van de transportband is niet mogelijk voor goederen die kunnen samenklitten en zo obstructies kunnen veroorzaken. Het overkappen kan zowel op mobiele als op vaste transportbanden. Stationaire transportbanden onder mobiele laadbruggen kunnen niet overkapt worden, omdat de laadbrug op elke plaats boven de transport - band het opgepikte goed moet kunnen storten.

Toepasbaar op vaste locatie.

Milieu-aspect

Vooral bij de sterk stuifgevoelige goederen zal deze maatregel voor een reductie van de stofemissies zorgen. Grofkorrelige goederen of goederen die bevochtigd zijn, veroorzaken amper stof bij open transportbanden mits de maatregelen beschreven in 4.5.3.10 genomen zijn.

Financiële aspecten

Het overkappen van een bestaande transportband kost ongeveer 250 euro per lopende meter De aankoopprijs van een nieuwe overkapte mobiele transportband van +/- 20 m is ongeveer 100.000 euro. [VITO, 2008] Investeringskost voor een behuisde transportband (betonnen buis rondom transportband) met een helling van +10°: +/- 2900 euro per m inclusief transportband.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Afschermen van open transportsystemenvgtg 1
  • Legende

1 Enkel voor lichte fracties en/of stuivende stoffen bij transport op grote hoogte in open lucht. Enkel toepasbaar op vaste locatie.