Code van goede praktijk voor gebruik grijpers

Beschrijving

Stofemissies kunnen ontstaan tijdens het hijsen, zwenken, vieren en het openen van de grijpers. Bij deze activiteiten is aandacht voor een goede praktijk dan ook essentieel. Het toepassen van een code van goede praktijk voor het werken met grijpers kan stofemissies beperken.

Hijsen, zwenken, vieren:

  • grijpers die bovenaan geopend zijn, mogen niet overladen zijn
  • zorgen dat de schalen van de grijper gesloten zijn bij het hijsen, zwenken en vieren
  • geen te bruuske bewegingen bij het zwenken (geleidelijk snelheid van het zwenken opdrijven)

Openen:

  • grijper traag openen
  • openen boven storthoop: grijper zo laag mogelijk (maximaal enkele meters) openen
  • openen boven de laadruimte van een vaartuig: grijper pas openen nadat deze tot in de laadruimte is gedaald. Specifiek voor schepen dient hierbij wel vermeld te worden dat in de nabijheid van de brug of de stuurhut men de grijpers om veiligheidsredenen slechts tot net boven de brug of stuurhut kan laten zakken.
  • openen in storttrechter (hopper): grijper pas openen als hij onder de bovenwanden van de storttrechter is gezakt.

Toepasbaarheid

Deze code van goede praktijk is van toepassing op alle overslagactiviteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van grijpers.

Milieu-aspect

Deze maatregelen hebben zowel een directe als indirecte invloed op de stofemissies .

Financiële aspecten

Het zorgvuldig nemen van deze maatregelen zou kunnen leiden tot een vertraging van de processen van laden en lossen. Er zijn echter geen cijfers beschikbaar over de mogelijke economische impact hiervan.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Code van goede praktijk voor gebruik grijpersJa
  • Legende