Reduceren van het aantal overstortpunten

Beschrijving

De meest doeltreffende manier om emissies van overstortpunten te minimaliseren is het aantal overstortpunten tot het strikte minimum te beperken.

Toepasbaarheid

Toepasbaar bij nieuwe bedrijven. Toepasbaar op vaste locatie en werf.

Milieu-aspect

Het vermijden van een overstortpunt reduceert de stofemissies ter plaatse met 100%.

Financiële aspecten

Het ombouwen van het transportsysteem kan zeer duur zijn.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Reduceren van het aantal overstortpuntenJa
  • Legende