Reinigen van transportbanden in werking

Beschrijving

Stofemissies van open transportbanden kan men reduceren door aangekleefd product van de terugkerende band te verwijderen. De meest eenvoudige methode is het plaatsen van een schraper op het afstortpunt van de transportband. Afhankelijk van het product zijn ook andere technieken mogelijk [EIPPCB, 2006]:

  • afschrapen met roterende elevator die het product terug afgeeft op de bovenlopende transportband;
  • afwassen met water (enkel voor bevochtigbare goederen);
  • wegblazen met perslucht (niet in open lucht);
  • afkloppen;
  • afzuigen onderaan de band;
  • de band omdraaien na een keerpunt;
  • een zelfreinigende opvanggoot voorzien onder de terugkerende band.

Toepasbaarheid

Met uitzondering van het afwassen met water zijn deze technieken toepasbaar voor alle goederen. Af - wassen met water is enkel toepasbaar bij bevochtigbare goederen. Een zelfreinigende opvanggoot onder de terugkerende band is niet geschikt voor kleverige goederen. Sommige maatregelen, zoals het omkeren van de band, zijn niet toepasbaar op bestaande installaties. Schrapers zijn onderhevig aan verwering en moeten daarom regelmatig onderhouden/vervangen worden.

Toepasbaar op vaste locatie en werf.

Milieu-aspect

Het gebruik van een schraper met een roterende elevator kan afhankelijk van het product en het aantal elevatoren stofemissies reduceren met 20 tot 40%. Wanneer de schraper zich op het keerpunt bevindt en dit keerpunt volledig omkast is, zijn gelijkaardige emissiereducties haalbaar.

Water

Afwassen met water vereist watergebruik. Hiervoor kan hemelwater of oppervlaktewater (bv. dokwater) gebruikt worden, wat geen rechtstreekse druk op het drinkwater met zich meebrengt. Indien dit water niet goed opgevangen en behandeld wordt, kan het leiden tot emissies van polluenten naar het oppervlaktewater (bv. dokwater) of de riolering.

Energie

Wegblazen met perslucht (kan stof creëren) en afzuigen verbruikt veel energie.

Afval

Het aangekoekte materiaal wordt verwijderd van de terugkerende band, waardoor geen afval meer ontstaat als gevolg van morsen.

Financiële aspecten

Geen

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Reinigen van transportbanden in werkingJa
  • Legende