Gebruik wielladers in open lucht beperken

Beschrijving

Het gebruik van wielladers in open lucht kan beperkt worden door:

  • automatisatie van bulkgoed transport: bv. transportbanden of pneumatisch transport;
  • verschuiven van activiteiten naar overdekte systemen: bv. beladen van vrachtwagens onder luifel.

Deze maatregel gaat meestal gepaard met een algemene reorganisatie van de activiteiten.

Toepasbaarheid

Dit is moeilijk toepasbaar omdat veel van de op- en overslag van puin en geproduceerde granulaten in open lucht plaatsvindt.

Milieu-aspect

De impact op de stofemissies is afhankelijk van het huidige gebruik van wielladers en de stuifgevoeligheid van de goederen.

Wielladers hebben een hoog relatief energieverbruik in vergelijking met continu transportsystemen. Een beperking van het gebruik van wielladers brengt ook een vermindering van het energieverbruik met zich mee.

Financiële aspecten

De kostprijs van deze maatregel is zeer variabel en afhankelijk van eventueel te maken investeringen (transportbanden, pneumatisch transport, luifel, …).

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Gebruik wielladers in open lucht beperkenJa
  • Legende