Algemene maatregelen verkeer

Beschrijving

Stofverspreiding ten gevolge van verkeer op en vanaf het opslagterrein kan worden beperkt door:

  • het aantal verkeersactiviteiten op het terrein zo gering mogelijk te houden;
  • de aanleg van verharde of semi-verharde wegen of bedrijfsterreinen om stofproductie tijdens het transport te vermijden;
  • transport op het terrein zo mogelijk continu mechanisch of pneumatisch plaats te laten vinden;
  • autoverkeer te beperken tot verharde wegen die regelmatig schoongemaakt worden;
  • het afschermen van wegen van het onverharde terrein;
  • de snelheid van voertuigen op het terrein te beperken tot 10 km/u;
  • de wegen van het terrein te besproeien. Het besproeien van de wegen heeft volgens TNO (van Harmelen, Kok, & Visschedijk, 2002) een stofreducerend effect van ongeveer 50% (tussen 30-90%). Stofverspreiding door voertuigen buiten het opslagterrein kan worden voorkomen door voertuigen schoon te spuiten en de banden te reinigen alvorens deze het opslagterrein verlaten en door de laadruimte zodanig te benutten, in te delen of af te dekken, dat stofverspreiding door morsgoed op wegen onmogelijk wordt.

Om diffuse emissies van stof op de aan- en afvoerwegen te beperken kan men afhankelijk van de ondergrond kiezen voor reiniging met een borstelveegmachine (bij verharde wegen)

Toepasbaarheid

Algemeen toepasbaar.

Milieu-aspect

Er is minder stofhinder als gevolg van beperkte bewegingen op het terrein door verkeer en door het ingrijpen in het opwaaien van stof door verkeer.

Financiële aspecten

De kostprijs van het besproeien van het terrein wordt begroot op <5 euro per kg gereduceerde emissie.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Algemene maatregelen verkeerJa
  • Legende